Nieobecność ucznia na zajęciach indywidualnych - nauczyciel otrzyma wynagrodzenie

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 17-10-2016 r.

Prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane zajęcia indywidualne uzależnione jest od przyczyny odwołania zajęć. Jeżeli nieobecny był uczeń – nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje wyłącznie za godziny ponadwymiarowe faktycznie zrealizowane. Jednak w przypadku nieobecności ucznia (np. z powodu choroby) nauczanego w postaci zajęć indywidualnych nauczyciel tak naprawdę wykonuje pracę w dany dzień lub pozostaje w gotowości do pracy, dlatego nie powinien być pozbawiony prawa do wynagrodzenia. Podobnie wypowiedziało się MEN w odpowiedzi na interpelację z dnia 26 maja 2009 r.

Stanowisko MEN

Jeśli nauczyciel nie miał możliwości realizacji godzin ponadwymiarowych, dla celów obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dzień ten traktuje się jako dzień kiedy pracownik pozostaje w gotowości do pracy (Ministerstwo Edukacji Narodowej MEN w odpowiedzi na interpelację z dnia 26 maja 2009 r.) 

Nauczyciel nie powinien być zatem pozbawiony prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które przysługują mu w danym tygodniu zgodnie z ustalonym planem, nawet jeżeli nie odbyły się one z powodu nieobecności ucznia.

Jeśli zajęcia nauczania indywidualnego wchodzą do pensum nauczyciela to podobnie, jak w przypadku godzin ponadwymiarowych, w przypadku nieobecności ucznia, nauczyciel w tym czasie pozostaje do dyspozycji dyrektora i może mieć przydzielone inne zadania i zajęcia do realizacji. Należy ponadto podkreślić, iż Karta Nauczyciela nie określa dobowej normy czasu pracy nauczyciela, ani okresu rozliczeniowego.

Jeśli danego dnia nauczanie indywidualne nie odbyło się z przyczyn niezawinionych przez nauczyciela, to nauczyciel tak naprawdę wykonuje pracę w dany dzień lub pozostaje w gotowości do pracy.

Niezrealizowanych zajęć nie trzeba odpracowywać

Żaden przepis prawa nie obliguje do odpracowywania zajęć, które nie odbyły się z powodu nieobecności ucznia. Ponadto w przypadku odpracowywania zajęć nauczyciel zobowiązany byłby do realizacji zwiększonej normy czasu pracy a uczeń do znacznego obciążenia zajęciami.

Należy jednak podkreślić, iż istnieje obowiązek realizacji podstawy programowej, którego realizacja musi być monitorowana. Kiedy powstaje ryzyko zagrożenia niezrealizowania podstawy, należy ustalić dodatkowe terminy zajęć, które umożliwią jej realizację. Przede wszystkim należy jednak dążyć do takiego rozplanowania zajęć  w skali tygodnia, by było to dla ucznia z największą korzyścią, a jednocześnie było możliwe do wykonania przez nauczycieli.

Agnieszka Kosiarz specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39600 )
Array ( [docId] => 39600 )

Array ( [docId] => 39600 )