Niewłaściwe wykorzystaną dotację należy zwrócić

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 08-04-2015 r.

Organ prowadzący może zażądać zwrotu nienależycie wykorzystanej części świadczenia. Dyrektor szkoły musi zadbać o to by dotacje wykorzystywane były zgodnie ze ściśle określonym przeznaczeniem.

Niepubliczne szkoły mogą wykorzystywać dotacje wyłącznie na:

  1. pokrycie wydatków bieżących obejmujących każdy wydatek na cele działalności szkoły, w tym na wynagrodzenie dyrektora, z wyjątkiem tych poniesionych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;

  2. zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Rady gminy w uchwale określa szczegółowe zasady rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, w tym:

  • tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz

  • tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz

  • termin i sposób rozliczenia dotacji.

Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

  1. wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

  2. pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności.

Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są te otrzymane w wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umowie lub niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania.

Dotacjami nienależnymi są te udzielone bez podstawy prawnej. Zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

Zobowiązanie do zwrotu dotacji powinno być wydane w formie decyzji administracyjnej organu prowadzącego. Gmina nie może bez wydania decyzji pomniejszyć dotacji o część, która w jej opinii została uprzednio nadpłacona.

 

Dariusz Dwojewski, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36882 )
Array ( [docId] => 36882 )