Rozwój zawodowy nauczyciela – zmiany w zasadach wspierania

Kategoria: Płace i finanse
Data: 16-12-2012 r.

W listopadzie 2012 r. w życie weszły zmiany w rozporządzeniu w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Nie mają one jednak wpływu na rozwój zawodowy nauczyciela ani zasady udzielania skierowań przez dyrektora szkoły.

Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli wprowadza przepisy mają wesprzeć proces modernizacji systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Nowe rozwiązania wesprą tworzenie się sieci współpracy między nauczycielami z różnych szkół, służąc podnoszeniu kompetencji poprzez wymianę doświadczeń, analizę dobrych praktyk i samokształcenie.

Rozporządzenie wprowadza ujednolicenie zadań obowiązkowych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez orany samorządowe poprzez wskazanie ich zakresu. Zmiany te odpowiadają regulacjom, jakie nakłada na wskazane placówki ustawa o systemie oświaty oraz kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2012/2013 (wspieranie rozwoju dziecka młodszego, wzmacnianie bezpieczeństwa w placówkach, podnoszenie jakości kształcenia w szkołach zawodowych).

Oprócz tego publiczne placówki doskonalenia muszą wspierać dyrektora szkoły i nauczycieli w realizowaniu wymagań wynikających z ustawy o nadzorze pedagogicznym, realizowaniu podstaw programowych, diagnozowaniu potrzeb uczniów, przygotowaniu się do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, diagnozowaniu potrzeb szkoły oraz zarządzaniu placówką.

Placówki doskonalenia nauczycieli mają wesprzeć rozwój zawodowy nauczyciela poprzez organizowanie i prowadzenie sieci współpracy, które zakładają spotkania z ekspertami, lekcje pokazowe czy omawianie tzw. dobrych praktyk przez nauczycieli i dyrektorów rożnych szkół.

Realizacja powyższych zadań będzie możliwa dzięki przybliżeniu systemu doskonalenia nauczycieli do indywidualnych potrzeb danej szkoły. Zakres udzielanego wsparcia będzie wynikał z indywidualnej analizy placówki i będzie odpowiadał na jej konkretne, rozpoznane w toku analizy, potrzeby. Dzięki temu rozwój zawodowy nauczyciela, który stanowi obowiązek wynikający z Karty Nauczyciela będzie bardziej dostosowany do rzeczywistych potrzeb.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia jest ukierunkowane na poprawę warunków w jakich odbywa się rozwój zawodowy nauczyciela i dyrektora szkoły.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1196).


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30343 )
Array ( [docId] => 30343 )

Array ( [docId] => 30343 )