W 2013 roku mniej pieniędzy na rozwój zawodowy nauczyciela

Kategoria: Płace i finanse
Data: 18-12-2012 r.

Rząd przyjął ustawę okołobudżetową, w której umożliwiono organom prowadzącym szkoły obniżenie odpisu subwencji oświatowej na doskonalenie nauczycieli. Od 2013 roku na rozwój zawodowy nauczyciela samorządy będą mogły odpisać tylko 0,5% subwencji.

Od nowego roku przestanie obowiązywać regulacja zawarta w art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym w budżetach organów prowadzących szkoły należało wyodrębniać środki przeznaczone na rozwój zawodowy nauczyciela w wysokości 1% od wysokości planowanych środków przeznaczonych na osobowe wynagrodzenia nauczycieli. Zgodnie z nową ustawą okołobudżetową, odpis ten będzie wynosił od 0,5% do 1%, co oznacza, że niektóre organy zapewne zdecydują się obniżyć wysokość środków na doskonalenie nauczycieli. Nie może to jednak wpłynąć na dostęp nauczycieli do form doskonalenia zawodowego oferowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela niezagrożony

Decyzja o wprowadzeniu możliwości obniżenia wysokości odpisu została umotywowana faktem, że w wielu samorządach kwota przeznaczona na rozwój zawodowy nauczyciela nie była wykorzystywana. Nie należy więc obawiać się, że jakikolwiek plan rozwoju zawodowego nauczyciela nie zostanie zrealizowany, nawet jeżeli przewiduje udział a odpłatnych formach doskonalenia. Ponadto trzeba zaznaczyć, że w przypadku samorządów, które wykorzystywały środki przeznaczone na rozwój zawodowy nauczyciela, odpis nie zostanie zmniejszony. Ustawa daje bowiem możliwość decydowania o wysokości odpisu subwencji tak, aby optymalnie dostosować go do potrzeb nauczycieli. Stone jest, że rozwój zawodowy nauczyciela jest jego obowiązkiem wynikającym z Karty Nauczyciela, nie może więc zaistnieć sytuacja ograniczenia dostępu do jego form.

Rozwój zawodowy nauczyciela na nowych zasadach

Zmiana w zakresie wysokości odpisu na rozwój zawodowy nauczyciela to nie jedyna zmiana w kontekście systemu doskonalenia nauczycieli w Polsce. Ustawodawcy postanowili równocześnie zmienić zasady funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli. Mają one usprawnić funkcjonowanie poszczególnych placówek i zacieśnić ich współpracę ze szkołami, szczególnie w kontekście diagnozowania potrzeb nauczycieli (Rozporządzenie MEN z dnia 31 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli).

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1196).


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 30345 )
Array ( [docId] => 30345 )

Array ( [docId] => 30345 )