Termin wypłaty nagrody jubileuszowej wpływa na wysokość nagrody

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Michał Kowalski
Data: 26-09-2016 r.

Prawo do otrzymania nagrody jubileuszowej zależy wyłącznie od stażu pracowniczego nauczyciela, co stwarza wrażenie, że zasady przyznawania i obliczania wysokości nagrody jubileuszowej są proste. W praktyce wiele zagadnień odnoszących się do nagrody jubileuszowej wywołuje wątpliwości – w szczególności dotyczyć to jej wysokości.

Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem, które ze względu na specyficzny charakter i usytuowanie przepisów poza rozdziałem Karty Nauczyciela regulującym wynagrodzenia nauczycieli nie może być uznawana za element wynagrodzenia. Brak jest przepisów prawa regulujących termin wypłaty nagrody. Zgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi zobowiązań, nagroda powinna być wypłacona niezwłocznie, a więc w dniu nabycia prawa do niej. Jeśli zaś dzień nabycia prawa do nagrody jest dniem wolnym od pracy, wówczas nagroda powinna być wypłacona w kolejnym dniu roboczym.

Podstawę obliczenia nagrody stanowi generalnie wynagrodzenie przysługujące w dniu nabycia prawa do nagrody, zaś jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

Przykład:

Przykład

Nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej w dniu 31.08.2016 r. W wyniku błędu pracownika księgowości nagroda została wypłacona dopiero 05.09.2016 r. W dniu 01.09.2016 r. nauczycielowi przyznano dodatek motywacyjny w wysokości 150 zł. Składnik ten został pominięty w podstawie wymiaru nagrody. Czy postąpiono prawidłowo?

Nie. Nauczycielowi należało wypłacić nagrodę obliczoną w oparciu o wynagrodzenie przysługujące w dniu wypłaty nagrody, gdyż było to wynagrodzenie korzystniejsze (zwiększone o dodatek motywacyjny).

Natomiast jeśli nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudniony w innym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi bezwarunkowo wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody.

Przykład:

Przykład

Nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej w dniu 31.08.2016 r. W tym dniu nauczyciel pozostawał jeszcze w stanie ograniczenia zatrudnienia do wymiaru ½ etatu. Od 01.09.2016 r. nauczyciel był już zatrudniony w pełnym wymiarze. Mając to na uwadze, nauczyciel poprosił o wypłatę nagrody jubileuszowej wyliczonej w oparciu o wynagrodzenie z pełnego wymiaru zajęć, a w związku z tym o przesunięcie terminu wypłaty na 01.09.2016 r. Czy nagroda może być wypłacona zgodnie z żądaniem nauczyciela?

Nie. Nawet jeżeli dyrektor wypłaci nagrodę w dniu 01.09.2016 r. to z uwagi na zmianę tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela nagrodę należy obliczyć w oparciu o wynagrodzenie obowiązujące w dniu nabycia prawa do niej – bez względu na to, które wynagrodzenie jest korzystniejsze.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że istnieją liczne wątpliwości odnośnie terminu wypłaty nagrody jubileuszowej. Niektórzy eksperci uważają, że nagroda jubileuszowa jest jednorazowym składnikiem wynagrodzenia nauczyciela, a jej wysokość może być ustalona na podstawie już wykonanych prac, dlatego powinna być wypłacona w ostatnim dniu miesiąca, w którym nauczyciel nabył do niej prawo (art. 39 ust. 3 Karty Nauczyciela). Ostateczna decyzja dotycząca terminu wypłaty nagrody będzie należała do dyrektora, jednak trzeba mieć na względzie, że wypłata nagrody w dniu nabycia do niej prawa pozwoli uniknąć ewentualnego konfliktu z nauczycielem.

Michał Kowalski, Radca prawny, specjalista prawa oświatowego i prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39548 )
Array ( [docId] => 39548 )