Trzynaste wynagrodzenie nauczyciela nie musi być wypłacone w styczniu

Kategoria: Płace i finanse
Data: 01-01-2013 r.

Trzynastka to dodatkowe wynagrodzenie nauczyciela przysługujące w związku z zatrudnieniem w sferze budżetowej. Dyrektor szkoły wypłaca trzynastkę dla nauczycieli nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku kalendarzowym, za który to wynagrodzenie przysługuje.

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nie reguluje szczegółowo terminu, w którym powinno być wypłacone trzynaste wynagrodzenie nauczyciela. Dyrektor szkoły musi jedynie zadbać, aby nauczyciel otrzymał je do końca marca roku następującego po tym, za który należy się to wynagrodzenie.

Inny termin wypłaty trzynastego wynagrodzenia nauczyciela

Trzynaste wynagrodzenie nauczyciela może zostać wypłacone w terminie nie mieszczącym się w pierwszym kwartale kolejnego roku, jeżeli dyrektor szkoły rozwiąże z nim umowę ze w związku z likwidacją szkoły. Takie sytuacje zdarzają się rzadko, jednak wówczas trzynastka dla nauczycieli jest wypłacana w dniu, w którym rozwiązuje się ich stosunek pracy (art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym). Może być to dowolny dzień roku, a wynagrodzenie nauczyciela jest naliczane na takich samych zasadach uregulowanych w ustawie.

Trzynastka dla nauczycieli zatrudnionych co najmniej 6 miesięcy

Zgodnie z ustawą trzynaste wynagrodzenie dla nauczycieli należy się tym, którzy przepracowali u jednego pracodawcy jeden rok kalendarzowy. Dyrektor szkoły wypłaca trzynastkę także tym, którzy przepracowali mniej niż rok, ale okres ten nie może być krótszy niż sześć miesięcy (art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym).

Komu nie zostanie wypłacone trzynaste wynagrodzenie nauczyciela

Dyrektor szkoły, zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, nie wypłaci trzynastki dla nauczycieli:

  • którzy w sposób nieusprawiedliwiony nie stawili się w pracy na dłużej niż dwa dni,
  • którzy stawili się do pracy bądź przebywali w pracy w stanie nietrzeźwości,
  • którzy zostali wydaleni z pracy na mocy kary dyscyplinarnej,
  • z którymi rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z ich winy
  • (art. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym).

Pozostali nauczyciele, spełniający wymagania określone w ustawie otrzymają trzynaste wynagrodzenie nauczyciela do końca pierwszego kwartału kolejnego roku kalendarzowego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1080 ze zm.) art. 1 ust. 1 pkt 3, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5.

Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30347 )
Array ( [docId] => 30347 )

Array ( [docId] => 30347 )