Upublicznianie informacji o zadłużonych rodzicach jest zakazane

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 16-12-2017 r.

Problem zaległości w uiszczaniu opłat za przedszkole jest bliski dyrektorom większości przedszkoli. Szukając metody skutecznego przypominania o opłatach, niektórzy zamieszczają informację o zaległościach w widocznym miejscu. Takie rozwiązanie budzi wiele wątpliwości – sprawdź, na co narażasz się, ujawniając w taki sposób dane osobowe oraz poznaj inne, zgodne z prawem, możliwości.

Zdarzają się sytuacje, w których rodzice regularnie zaniedbują obowiązek lub wręcz uchylają się od spełnienia obowiązku uiszczania opłat za korzystanie z przedszkola  i unikają kontaktu z dyrekcją. Niezależnie od okoliczności – w żadnym przypadku informacja o zadłużeniu rodziców dziecka nie powinna być upubliczniana. Pamiętaj, że niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych naraża Cię na odpowiedzialność karną.

Wywieszenie listy to przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych osobowych to także umieszczanie ich na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń. Przedszkola powinny zdawać sobie sprawę, że ujawnianie tych informacji wymaga stosowania przepisów i poszanowania zasad prywatności. Przedszkole powinno dysponować chociaż jedną przesłanką umożliwiającą przetwarzanie danych (np. zgodą rodzica), inaczej jest to nielegalne.

W przypadku pracy przedszkola najważniejszą przesłanką do przetwarzania danych są przepisy prawa, które uprawniają lub zobowiązują przedszkole do przetwarzania danych osobowych. W takiej sytuacji nie ma potrzeby ani obowiązku uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, czy zgody rodziców dziecka.

Ujawnianie danych dzieci jest niedozwolone

Jednak jeśli przedszkole pozyskuje dane osobowe w szerszym zakresie, niż to wynika z przepisów, aby przetwarzanie danych było legalne, konieczne jest pozyskanie zgody osoby, której dane dotyczą. Tak będzie, jeżeli przedszkole zamieści dane osobowe dzieci lub rodziców: imię i nazwisko wraz z zaległościami w opłatach za ich pobyt w przedszkolu. Dotyczy to również publikowania tych informacji w Internecie. Oznacza to, że aby dyrektor mógł publikować na stronie internetowej przedszkola dane osobowe dzieci czy ich rodziców,  musi posiadać zgodę.

Nie ma żadnych innych przesłanek, które pozwalałyby uznać zamieszczanie danych uczniów czy rodziców w kontekście braku opłat za przedszkole. Przedszkole, poza wypełnianiem swoich obowiązków dydaktycznych oraz wychowawczych, powinno jednocześnie czuwać nad zapewnieniem ochrony prywatności swoich wychowanków.

ZAPAMIĘTAJ!

Informowanie osób zainteresowanych o zaległościach w opłatach powinno się odbywać z poszanowaniem wszystkich zasad ochrony danych osobowych osób, których ta informacja dotyczy. Dlatego, jeśli z jakichś powodów istnieje konieczność upublicznienia takiej listy, to każdy dyrektor powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy i dlaczego lista miałaby zostać wywieszona np. w gablocie wewnątrz budynku czy zamieszona na stronie internetowej przedszkola.

W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH

Zasady ochrony danych osobowy w równym stopniu dotyczą przedszkoli publicznych i niepublicznych, dlatego również w placówka prywatnych brak opłat  nie stanowi podstawy do publikowana danych dzieci, których rodzice zalegają z opłatami. Dotyczy to każdej formy upubliczniania: w sieci czy tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

Oświata, Płace i finanse

Dariusz Skrzyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40814 )
Array ( [docId] => 40814 )

Array ( [docId] => 40814 )