W niektórych przypadkach nadpłatę można potrącić z następnej pensji

Kategoria: Płace i finanse
Data: 25-08-2015 r.

Dyrektor nie może bez zgody nauczyciela potrącić nienależnie wypłaconego mu wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy powodem wypłacenia wynagrodzenia w wyższej wysokości była nieobecność w pracy. Do potracenia nadpłaconego z tego powodu wynagrodzenia nie jest wymagana zgoda pracownika.

Gdy powodem wypłacenia wynagrodzenia w wyższej wysokości była nieobecność w pracy, za którą pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, do potrącenia nie jest wymagana zgoda pracownika (nauczyciela). Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (art. 87 § 7 Kodeksu pracy). Do potrącenia nadpłaconego wynagrodzenia w najbliższym terminie płatności wynagrodzenia nie jest wymagana zgoda czy wniosek pracownika.

Dyrektor przedszkola może także potrącić z wynagrodzenia pracownika, bez jego zgody, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, kary pieniężne (art. 87 § 1 Kodeksu pracy).

Zdaniem Sądu Najwyższego

Z wynagrodzenia za pracę w danym terminie płatności można odliczyć tylko kwoty wypłacone pracownikowi w poprzednim terminie płatności (wyrok Sądu Najwyższego z 4 października 1994 r., I PRN 71/94).

W przedszkolach niepublicznych

Opisane stanowisko dotyczy również przedszkoli niepublicznych.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37708 )
Array ( [docId] => 37708 )