Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe dla dyrektora szkoły

Kategoria: Płace i finanse
Data: 03-03-2015 r.

Karta Nauczyciela przewiduje możliwość obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora szkoły. Jeżeli dyrektor prowadzi jednak zajęcia w liczbie godzin przekraczający ustalony przez organ prowadzący wymiar zajęć, to należy mu się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Organ prowadzący nie może ingerować w prawo do otrzymywania tego składnika wynagrodzenia nauczyciela.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela organ prowadzący może obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dyrektora szkoły (art. 42 ust. 6 Karta Nauczyciela). Dyrektor szkoły z obniżonym tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć może mieć jednak przydzielone nadgodziny. Za ich realizację przysługuje mu wynagrodzenie nauczyciela o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Godziny ponadwymiarowe przy obniżonym wymiarze godzin zajęć

Jeżeli organ prowadzący na podstawie art. 42 ust. 6 obniżył dyrektorowi obowiązkowy wymiar godzin zajęć, to przez godzinę ponadwymiarową należy rozumieć każdą godzinę przydzieloną powyżej obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. Godziną ponadwymiarową jest przydzielona nauczycielowi godzina zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (art. 35 ust. 2 Karta Nauczyciela). Za godziny ponadwymiarowe przysługuje dodatkowe wynagrodzenie nauczyciela, do otrzymywania którego uprawniony jest także dyrektor szkoły.

Wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe

Wynagrodzenie nauczyciela, któremu przydzielono godziny ponadwymiarowe jest wypłacane według stawki osobistego zaszeregowania, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy (art. 35 ust. 3 Karta Nauczyciela). Wynagrodzenie to jest przewidziane także dla dyrektora szkoły realizującego godziny zajęć powyżej obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela – ustawa nie zastrzega bowiem, że nie może mieć on przydzielonych takich godzin.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36651 )
Array ( [docId] => 36651 )