Dyrektor szkoły zażąda zwrotu bezprawnie pobranego zasiłku

Kategoria: Płace i finanse
Data: 23-02-2015 r.

Karta Nauczyciela szczegółowo wymienia warunki, jakie musi spełniać nauczyciel ubiegający się o zasiłek na zagospodarowanie. Jeżeli dyrektor szkoły stwierdzi, że zasiłek został wypłacony bezprawnie w związku z niespełnianiem któregoś z wymogów, winien zażądać jego zwrotu jako nienależnie pobranego wynagrodzenia.

Nauczyciele ubiegający się o zasiłek nie zawsze dokumentują wcześniejsze zatrudnienie poza szkołą, aby otrzymać zasiłek. Karta Nauczyciela wyraźnie wskazuje, że zasiłek jest przewidziany wyłącznie dla nauczycieli, którzy pierwszą pracę w życiu podjęli w szkole. Dyrektor szkoły otrzymawszy informację, że praca nauczyciela nie jest jego pierwszą pracą zawodową w życiu ma obowiązek wystąpienia z roszczeniem zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia dla nauczycieli.

Zwrot wypłaconego zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli

Nauczyciel mu zwrócić zasiłek na zagospodarowanie, jeżeli otrzymał go mimo iż praca w szkole nie była jego pierwszą w życiu pracą zawodową. Dyrektor szkoły wystąpi z nakazem zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia na podstawie art. 405-415 kodeksu cywilnego.

Nieco inną sytuacją jest konieczność zwrócenia zasiłku na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. Karta Nauczyciela nakłada obowiązek dokonania zwrotu zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli, którzy nie przepracowali w szkole trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. 

Uprawnienie do pobrania zasiłku na zagospodarowanie

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela zasiłek na zagospodarowanie jest przewidziany dla nauczycieli, którzy:

  • posiadają kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska,
  • uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole,
  • wniosek o wypłacenie zasiłku na zagospodarowanie złożyli w ciągu roku od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

(art. 61 ust. 1 i ust. 2 Karta Nauczyciela). Dyrektor szkoły przyjmuje wnioski o wypłacenie zasiłku na zagospodarowanie w okresie jednego roku.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36611 )
Array ( [docId] => 36611 )

Array ( [docId] => 36611 )