Wysokość dodatku motywacyjnego do wiadomości konkretnego nauczyciela

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Patryk Kuzior
Data: 14-01-2015 r.

Informacja o dodatku motywacyjnym przyznanym konkretnemu nauczycielowi przeznaczona jest do wiadomości tegoż pracownika. Właściwą formą przekazania informacji będzie forma pisemna. W żadnym wypadku nie należy podawać tej informacji na forum rady pedagogicznej.

Prawo do wynagrodzenia należy do sfery prywatności pracownika, a tym samym wysokość zarówno wynagrodzenia, jak i poszczególnych jego składników jest jego dobrem osobistym.

Nie należy informować rady pedagogicznej o wysokości dodatków nauczycieli

W konsekwencji dyrektor szkoły informację o przyznanym konkretnemu nauczycielowi dodatku powinien przekazać do wiadomości tegoż pracownika. Brak podstaw prawnych do informowania całej rady pedagogicznej o wysokości dodatku przyznanego konkretnemu nauczycielowi oraz okresie, na jaki ten składnik wynagrodzenia został przyznany.

O wysokości dodatku dyrektor informuje nauczyciela na piśmie

Natomiast oczywiście poszczególni nauczyciele mają prawo do informacji o przysługującym im wynagrodzeniu. Przyznając dodatek motywacyjny, dyrektor powinien zrobić to na piśmie. Jeden egzemplarz pisma w tej sprawie należy przekazać nauczycielowi, drugi powinien być podstawą dla służb kadrowo-księgowych do naliczenia dodatku i jego wypłacania wraz z wynagrodzeniem.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36380 )
Array ( [docId] => 36380 )

Array ( [docId] => 36380 )