Zasady przyznawania dodatków dla nauczycieli - konsultacje ze związkami

Kategoria: Płace i finanse
Data: 04-03-2015 r.

Organ prowadzący szkołę ma obowiązek konsultowania regulaminu wypłacania dodatków dla nauczycieli ze związkami zawodowymi – obowiązek ten wynika wprost z ustawy Karta Nauczyciela. Brak konsultacji powoduje nieważność regulacji na podstawie których obliczane jest wynagrodzenie nauczycieli.

Obowiązek przeprowadzania konsultacji ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli wynika wprost z zapisów ustawy Karta Nauczyciela. Organ prowadzący szkołę poddaje do uzgodnienia regulamin na podstawie którego obliczane i wypłacane będzie wynagrodzenie nauczycieli, w tym dodatki dla nauczycieli o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 (art. 30 ust. 6a Karta Nauczyciela).

Brak uzgodnień – nieważność regulaminu wynagradzania dla nauczycieli

 

Przyjęcie przez organ prowadzący uchwały o wynagrodzeniach dla nauczycieli bez wcześniejszego przeprowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi powoduje nieważność tej uchwały. Dotyczy to nie tylko obowiązku poddania projektu konsultacjom, ale również przedstawienia związkom propozycji ewentualnych poprawek. Karta Nauczyciela nie wskazuje bowiem na obowiązek zaopiniowania projektu regulaminu przez związki, ale na dokonanie uzgodnień (art. 30 ust. 6a Karta Nauczyciela). W razie przyjęcia regulaminu wynagradzania z naruszeniem art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela, organ nadzoru może stwierdzić nieważność uchwały.

Obowiązek uzgodnienia ogranicza luz decyzyjny organu prowadzącego

Zgodnie z Kartą Nauczyciela organ prowadzący ma obowiązek uzgodnienia ze związkami regulaminu wynagradzania nauczycieli. Oznacza to, że niedopuszczalne jest uchwalenie regulaminu znacząco odbiegającego od poczynionych ustaleń (wyrok SA w Lublinie III SA/Lu 315/08). Wynagrodzenie nauczycieli powinno być obliczane zgodnie z zasadami stanowiącymi wynik porozumienia między organem prowadzącym a związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. W przeciwnym razie regulamin wynagrodzeń dla nauczycieli należy uznać za nieważny.

Źródło:

Wyrok SA w Lublinie z dnia 9 października 2008 r., (III SA/Lu 315/08)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36664 )
Array ( [docId] => 36664 )