Asystent nauczyciela pracownikiem samorządowym?

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Agnieszka Rumik
Data: 30-10-2014 r.

Związek Nauczycielstwa Polskiego chce, aby stanowisko asystenta nauczyciela i wychowawcy świetli zostało wpisane na listę pracowników samorządowych i wynagradzane według obowiązujących ich przepisów. Ministerstwo pracy, do którego trafiły postulaty Związku nie widzi jednak merytorycznego uzasadnienia dla takiej zmiany.

Zdaniem ZNP asystent nauczyciela i wychowawcy świetlicy są pracownikami niepedagogicznymi tak, jak np. pomoc nauczyciela, a zatem zgodnie z art. 5d ustawy o systemie oświaty ich status określają przepisy o pracownikach samorządowych.

Ponieważ obecnie rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w odniesieniu do pracowników, o których mowa w art. 7 ust. 1a, 1d i 1e ustawy o systemie oświaty nie zawiera żadnych regulacji. Stąd konieczność wprowadzenia zmiany treści rozporządzenia przez właściwy organ. Sprawa została przekazana do rozpatrzenia Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, który swą opinię poprzedził konsultacjami międzyresortowymi z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Minister pracy nie widzi jednak podstaw do rozpoczęcia prac legislacyjnych w tym zakresie ponieważ status prawny asystenta określa ustawa o systemie oświaty, będąca w kompetencji MEN, dlatego też opinia MEN – jak należy sądzić – jest przesądzająca w tej sprawie.

ZNP nie rezygnuje z walki o zmianę przepisów, dlatego wystąpił do Premier Kopacz o zobowiązanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej do ponownego, rzetelnego rozpatrzenia sprawy w oparciu o wykładnię obowiązującego prawa.

Źródło:

strona internetowa ZNP.

Agnieszka Rumik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35952 )
Array ( [docId] => 35952 )

Array ( [docId] => 35952 )