Dyrektor szkoły nie zatrudni asystenta na czas nieokreślony

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 07-10-2014 r.

Dyrektor szkoły nie zatrudnia asystentów na takich zasadach, jakie przewidziane są dla nauczycieli. Ustawa o systemie oświaty nakazuje zatrudnienie ich na podstawie kodeksu pracy. Jednocześnie dyrektor szkoły nie powinien zatrudniać asystentów na czas nieokreślony, ponieważ w czasie ferii i wakacji nie będą oni świadczyć pracy.

Ustawa o systemie oświaty wyraźnie wskazuje, że dyrektor szkoły zatrudnia asystentów dla nauczycieli klas I-III i dla wychowawców świetlicy na podstawie kodeksu pracy (art., 7 ust. 1f ustawa o systemie oświaty). Ze względu na fakt, iż asystenci pracują wyłącznie wtedy, kiedy prowadzone są zajęcia dydaktyczne, dyrektor szkoły nie powinien zawierać z nimi umów na czas nieokreślony. Asystenci nie będą bowiem pracować w okresie ferii zimowych i wakacji, a ich urlop wynosi jedynie 20 lub 26 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Asystent jest pomocą dla nauczycieli

 

Zatrudnieni w szkole asystenci nie mogą zastępować nauczycieli i pracują wyłącznie pod ich kierunkiem (art. 7 ust. 1e ustawa o systemie oświaty). Oznacza to, że asystenci wykonują pracę tylko wówczas, gdy nauczyciele prowadzą zajęcia z dziećmi – nie ma to miejsca w czasie ferii zimowych i wakacji, kiedy dla nauczycieli, zgodnie z kartą nauczyciela, przewidziany jest urlop nauczyciela.

Dyrektor szkoły nie udzieli asystentom urlopu wymiarze nauczycieli

Zatrudnienie asystentów na podstawie przepisów kodeksu pracy sprawia, że rocznie przysługuje im 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w zależności od stażu pracy. Teoretycznie urlop ten powinien być wykorzystywany w tym samym czasie, w którym przewidziany jest urlop dla nauczycieli, jednak nie jest to możliwe ze względu na różnice w jego wymiarze. W związku z powyższym należy przyjąć, że asystent powinien być zatrudniony w szkole na czas określony, na okres w którym w szkole prowadzone są zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze – od początku września do końca czerwca.

Dyrektor szkoły nie naruszy przepisów prawa pracy

Przepisy prawa pracy zobowiązują do zatrudnienia asystenta na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca (art. 251 § 1 kodeks pracy). W przypadku zatrudnienia w szkole okres między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę będzie wynosił więcej niż miesiąc ze względu na czas trwania wakacji od początku lipca do końca września, kiedy dla nauczycieli przewidziany jest urlop wypoczynkowy. Oznacza to, że zatrudniając asystenta ponownie na czas określony dyrektor szkoły nie naruszy przepisów prawa pracy.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35838 )
Array ( [docId] => 35838 )