Awans zawodowy nauczyciela może być kontynuowany po zmianie stanowiska

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 30-05-2013 r.

Nauczyciel realizujący staż na kolejny stopień awansu zawodowego nie zawsze musi zaczynać od początku, kiedy w trakcie zmienią się warunki zatrudnienia, w tym zajmowane stanowisko. W takiej sytuacji dyrektor szkoły musi jednak zatwierdzić nowy plan rozwoju nauczyciela.

Nauczyciel odbywający staż na kolejny stopień awansu zawodowego ma obowiązek realizowania założeń, które przewiduje zatwierdzony plan rozwoju nauczyciela. Dokonując oceny pracy i oceny dorobku nauczyciela dyrektor szkoły zweryfikuje, czy osiągnięte zostały zawarte w nim cele. W związku z tym – jeżeli w trakcie stażu dochodzi do zmiany warunków zatrudnienia – konieczne może być wprowadzenie zmian do obecnego lub opracowanie nowego planu rozwoju nauczyciela.

Staż na awans zawodowy nauczyciela

Warunkiem rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela jest zatrudnienie na umowę o pracę na co najmniej połowę obowiązkowego wymiaru czasu pracy (art. 3 ust. 3 Karta Nauczyciela). Zmiana warunków zatrudnienia, w tym także zmiana stanowiska pracy, nie oznacza, że awans zawodowy nauczyciela nie będzie możliwy bez ponownego rozpoczęcia stażu. Jeżeli dyrektor szkoły nie zmniejszył wymiaru czasu pracy do mniej niż połowy obowiązkowego, a wykonywane przez nauczyciela obowiązki odpowiadają kwalifikacjom – staż może być kontynuowany.

Plan rozwoju nauczyciela musi odpowiadać pełnionym obowiązkom

Karta Nauczyciela zobowiązuje, by w okresie stażu nauczyciel realizował własny plan rozwoju zawodowego. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela musi zatwierdzić dyrektor szkoły, on również zapozna się ze sprawozdaniem z realizacji tego planu (art. 9c ust. 3 Karta Nauczyciela). Nauczyciel planujący swój rozwój uwzględnia w planie przede wszystkim działania związane z nauczanym przedmiotem, dlatego – jeżeli ten zmienia się w trakcie trwania stażu – plan rozwoju nauczyciela również powinien się zmienić.

Dyrektor szkoły powinien zobowiązać pracownika starającego się o awans zawodowy nauczyciela do wprowadzenia takich zmian, dzięki którym plan rozwoju nauczyciela będzie adekwatny do sprawowanego obecnie stanowiska. Wówczas nic nie będzie stało na przeszkodzie, by kontynuować staż i uzyskać awans zawodowy nauczyciela w wcześniej zaplanowanym terminie.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30478 )
Array ( [docId] => 30478 )

Array ( [docId] => 30478 )