Awans zawodowy nauczyciela – są nowe przepisy

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 03-04-2013 r.

Już obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. MEN przypomina – fakt, że do 27 marca 2013 r. brakowało rozporządzenia, nie niesie żadnych konsekwencji dla nauczycieli odbywających staż. Kwestie te reguluje bowiem Karta Nauczyciela i Ustawa o systemie oświaty.

Wprowadzenie zmian do rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli było konieczne ze względu na przyjęte w czerwcu 2011 roku przepisy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, na mocy których nauczyciele zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zostali wyłączeni spod działania ustawy Karta Nauczyciela. Zmiany nie mają znaczenia dla nauczycieli szkolnych, którzy mogą na niezmienionych zasadach ubiegać się o awans zawodowy nauczycieli.

Już wcześniej, w odpowiedzi na interpelację poselską, wiceminister edukacji narodowej uspokajał, że przepisów dotyczących uzyskiwania stopni awansu zawodowego nie wpływał negatywnie na przebieg stażu oraz na awans zawodowy nauczycieli. Wobec nauczycieli odbywających staż nieprzerwanie stosowano przepisy rozdziału 3a ustawy Karta Nauczyciela.

Karta Nauczyciela pozwala dyrektorowi nadzorować nauczycieli

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela dyrektor szkoły ma możliwość zapewnienia warunków do odbywania stażu dla nauczycieli starających się o awans zawodowy. Na mocy tych przepisów dyrektor szkoły wyznacza opiekuna stażu oraz dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczycieli. Oznacza to, że awans zawodowy nauczycieli przebiega bez zakłóceń.

 

Zmiany w rozporządzeniu nie wpływają na awans zawodowy nauczycieli szkolnych

Rozporządzenie MEN z dn. 1 marca 2013 roku obowiązujące od 27 marca 2013 r. określa procedurę, jakiej wymaga awans zawodowy nauczycieli. Zmiany nie mają znaczenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach. Wyłączenie spod przepisów Karty Nauczyciela nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo wychowawczych odbywa się z uwzględnieniem rozpoczętych już postępowań w sprawie awansu zawodowego nauczyciela, ponieważ rozporządzenie zawiera odnoszące się do tych nauczycieli przepisy przejściowe.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 poz. 393).


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30443 )
Array ( [docId] => 30443 )