Awans zawodowy tylko dla nauczycieli czynnych zawodowo

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 27-03-2015 r.

Awans nauczyciela jest możliwy tylko dla nauczycieli podlegających pod regulacje Karty Nauczyciela. Karta Nauczyciela dotyczy wyłącznie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dlatego awans jest niemożliwy dla nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę, nawet jeżeli procedura rozpoczęła się, gdy jeszcze pozostawali w stosunku pracy.

Awans nauczyciela jest możliwy tylko w okresie zatrudnienia w szkole – dyrektor szkoły nie może zgodzić się na wszczęcie procedury wobec nauczyciela, który przeszedł na emeryturę, a jego stosunek pracy został rozwiązany.

Awans nauczyciela – podstawowe warunki

Katalog warunków, jakie musi spełniać nauczyciel ubiegający się o kolejny stopień awansu zawodowego jest określony w ustawie Karta Nauczyciela oraz rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zgodnie z regulacjami prawa oświatowego awans jest możliwy dla nauczycieli w stosunku do których zastosowanie mają regulacje Karty, a zatem dla nauczycieli zatrudnionych w  placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy. Jednoznacznie wskazuje to, że warunkiem powoływania się na te regulacje jest posiadanie statusu osoby zatrudnionej. Ponadto – aby możliwe było realizowanie stażu niezbędnego do awansu nauczyciela, przepisy nakładają konieczność bycia zatrudnionym w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć – rozpoczętego i realizowanego na zasadach określonych w ustawie (art. 3 pkt 3 Karta Nauczyciela).

Nauczyciel, którego stosunek pracy został rozwiązany, niezależnie od przyczyny, nie może ubiegać się o awans nauczyciela, ponieważ nie spełnia podstawowego warunku umożliwiającego stosowanie wobec niej regulacji Ustawa Karta Nauczyciela.

Rozpoczęcie procedury przed przejściem na emeryturę

Awans nauczyciela jest przewidziany wyłącznie dla nauczycieli pozostających w zatrudnieniu, dlatego nie jest możliwy również wtedy, gdy procedura została wszczęta przed rozwiązaniem tego stosunku. Znaczenie ma wyłącznie stan faktyczny istniejący w dniu wydania decyzji o nadaniu stopnia awansu – nie można awansować nauczyciela, który nie podlega pod regulacje ustawy Karta Nauczyciela (wyrok WSA w Warszawie II SA/Wa 173/09).  Podkreślenia wymaga, że brak możliwości uzyskania stopnia awansu jest bezwzględny i nadanie stopnia nie będzie miało miejsca nawet, jeżeli nauczyciel uzyskał pozytywną opinię komisji kwalifikacyjnej.

Źródło:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2010 r. sygn. II SA/Wa 173/09

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36799 )
Array ( [docId] => 36799 )

Array ( [docId] => 36799 )