Wykonywanie orzeczeń dyscyplinarnych dla nauczycieli

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 17-03-2015 r.

Dyrektor szkoły ma obowiązek wykonania prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego wydanego wobec nauczyciela przeciwko któremu toczyło się postępowanie. W przypadku rozwiązania stosunku pracy dyrektor szkoły zamieszcza w aktach osobowych odpis orzeczenia o ukaraniu. Uniewinnienie oznacza dla nauczycieli usunięcie z akt osobowych wszystkich dokumentów dotyczących sprawy.

Dyrektor szkoły nie może uchylić się od wykonania orzeczenia wydanego przez komisję dyscyplinarną bądź odwoławczą komisję dyscyplinarną dla nauczycieli. Dotyczy to zarówno konieczności rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem dyscyplinarnie zwolnionym z pracy, jak i obowiązku usunięcia z akt uniewinnionego nauczyciela wszystkich wszelkich dokumentów dotyczących prowadzonego postępowania dyscyplinarnego.

Dyrektor szkoły rozwiązuje stosunek pracy z mocy prawa

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela stosunek pracy nauczyciela wygasa w razie prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego (art. 26 ust. 1 pkt 4 Karta Nauczyciela). Oznacza to, że dyrektor szkoły nie ma możliwości utrzymania ukaranego nauczyciela na stanowisku pracy, gdyż stosunek zatrudnienia wygasa z mocy samego prawa.

Ponadto w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy Karta Nauczyciela dyrektor szkoły dołącza do akt osobowych nauczyciela kopię orzeczenia wydanego przez komisję dyscyplinarną dla nauczycieli.

W przypadku uniewinnienia dyrektor szkoły usuwa dokumenty sprawy z akt

Orzeczenie uniewinniające oznacza dla nauczycieli konieczność usunięcia z ich akt osobowych wszystkich dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem dyscyplinarnym. Za usunięcie dokumentacji odpowiada dyrektor szkoły.  Karta Nauczyciela nie przewiduje w takim przypadku jakichkolwiek przeszkód w wykonywaniu obowiązków, dlatego jeżeli nauczyciel został zawieszony na podstawie art. 83 ustawy Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócić go do pracy.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36743 )
Array ( [docId] => 36743 )

Array ( [docId] => 36743 )