Wykonywanie orzeczeń dyscyplinarnych dla nauczycieli

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 17-03-2015 r.

Dyrektor szkoły ma obowiązek wykonania prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego wydanego wobec nauczyciela przeciwko któremu toczyło się postępowanie. W przypadku rozwiązania stosunku pracy dyrektor szkoły zamieszcza w aktach osobowych odpis orzeczenia o ukaraniu. Uniewinnienie oznacza dla nauczycieli usunięcie z akt osobowych wszystkich dokumentów dotyczących sprawy.

Dyrektor szkoły nie może uchylić się od wykonania orzeczenia wydanego przez komisję dyscyplinarną bądź odwoławczą komisję dyscyplinarną dla nauczycieli. Dotyczy to zarówno konieczności rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem dyscyplinarnie zwolnionym z pracy, jak i obowiązku usunięcia z akt uniewinnionego nauczyciela wszystkich wszelkich dokumentów dotyczących prowadzonego postępowania dyscyplinarnego.

Dyrektor szkoły rozwiązuje stosunek pracy z mocy prawa

 

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela stosunek pracy nauczyciela wygasa w razie prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego (art. 26 ust. 1 pkt 4 Karta Nauczyciela). Oznacza to, że dyrektor szkoły nie ma możliwości utrzymania ukaranego nauczyciela na stanowisku pracy, gdyż stosunek zatrudnienia wygasa z mocy samego prawa.

Ponadto w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy Karta Nauczyciela dyrektor szkoły dołącza do akt osobowych nauczyciela kopię orzeczenia wydanego przez komisję dyscyplinarną dla nauczycieli.

W przypadku uniewinnienia dyrektor szkoły usuwa dokumenty sprawy z akt

Orzeczenie uniewinniające oznacza dla nauczycieli konieczność usunięcia z ich akt osobowych wszystkich dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem dyscyplinarnym. Za usunięcie dokumentacji odpowiada dyrektor szkoły.  Karta Nauczyciela nie przewiduje w takim przypadku jakichkolwiek przeszkód w wykonywaniu obowiązków, dlatego jeżeli nauczyciel został zawieszony na podstawie art. 83 ustawy Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócić go do pracy.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36743 )
Array ( [docId] => 36743 )