Zwolnienie chronionego nauczyciela tylko za zgodą związku

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 18-03-2015 r.

W razie braku możliwości zatrudnienia nauczycieli z przyczyn organizacyjnych dyrektor musi dokonać wyboru nauczyciela, któremu ograniczy wymiar zajęć albo wypowie stosunek pracy. Wybór ten jest jednak ograniczony do nauczycieli, których stosunek pracy nie podlega szczególnej ochronie z mocy odrębnych przepisów.

Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy – przez okres wskazany przez zarząd organizacji związkowej oraz roku po jego upływie. Ochrona obejmuje także jednostronną zmianę warunków zatrudnienia na niekorzyść pracownika.

Przykład:

W szkole pracuje 5 nauczycieli matematyki, a w nowym arkuszu organizacyjnym są tylko 3 etaty dla matematyków.Wszyscy są objęci szczególną ochroną związkową (przewodniczący lub zastępca związków zawodowych). W przedstawionej sytuacji dyrektor musi zapewnić etat wszystkim nauczycielom matematyki, gdyż ich stosunek pracy podlega szczególnej ochronie.

 

Szczególna ochrona stosunku pracy wynikająca z funkcji związkowej dotyczy jednak wyłącznie jednostronnych działań pracodawcy, a ponadto uzależniona jest od zarządu organizacji związkowej. Oznacza to, po pierwsze, że jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na ograniczenie etatu w danym roku szkolnym, to dyrektor będzie mógł przydzielić mniejszy wymiar zajęć nauczycielowi – mimo ochrony.

Po drugie, jeżeli zarząd organizacji związkowej wyrazi zgodę, to dyrektor będzie mógł nawet rozwiązać stosunek pracy z takim nauczycielem. Jednak przy braku takiej zgody dyrektor będzie zmuszony pozostawić w zatrudnieniu w pełnym wymiarze zajęć wszystkich nauczycieli. Będą oni mieli prawo do wynagrodzenia za czas gotowości do pracy.

Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36734 )
Array ( [docId] => 36734 )