Zwiększenie pensum pedagoga nie wymaga jego zgody

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Michał Kowalski
Data: 18-03-2015 r.

Zmiana pensum uchwałą organu prowadzącego nie wymaga zgody pedagoga, o ile w przypadku nauczyciela mianowanego nie dojdzie do jednoczesnej redukcji jego wymiaru zajęć w celu zachowania dotychczasowej liczby godzin.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć pedagoga określa uchwałą organ prowadzący szkołę, a każda zmiana pensum pedagoga wymaga jedynie wydania nowej uchwały albo modyfikacji dotychczasowej.

Do zmiany pensum pedagoga (w tym do zwiększenia) nie jest wymagana jego zgoda, o ile zmiana ta – w celu utrzymania dotychczasowej liczby godzin – nie pociągnie za sobą jednoczesnej redukcji wymiaru zajęć nauczyciela mianowanego. Samo zwiększenie pensum pedagoga nie stanowi bowiem zmiany stanowiska ani ograniczenia zatrudnienia, a tylko takie rozwiązania wymagają zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania.

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zwiększenie pensum pedagoga do 30 godzin tygodniowo nie wymaga też wypowiedzenia warunków pracy i płacy, ponieważ nie stanowi zmiany na niekorzyść. Nie wpływa bowiem na wymiar czasu pracy, który – w przypadku pedagoga zatrudnionego w pełnym wymiarze – wynosi nadal 40 godzin tygodniowo.

Przykład:

Gmina drogą uchwały zwiększyła pensum pedagoga z 18 do 30 godzin tygodniowo. Dyrektor może zmienić nauczycielowi mianowanemu pensum, tak aby było zgodne z uchwałą, mimo braku zgody ze strony pedagoga i bycia przez niego członkiem zarządu związku zawodowego.

Źródło:
  • uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 21 marca 2012 r. (III PZP 2/12).
Michał Kowalski, aplikant radcowski, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36735 )
Array ( [docId] => 36735 )