Badania kontrolne po urlopie zdrowotnym nauczyciela

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 28-04-2013 r.

Urlop zdrowotny nauczyciela przerywa ważność badań lekarskich, co dla nauczycieli oznacza konieczność wykonania ich przed powrotem do pracy. Dyrektor szkoły może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na badanie kontrolne.

Na dwa tygodnie przed terminem, w którym kończy się urlop zdrowotny nauczyciela dyrektor szkoły musi wydać mu skierowanie na badanie kontrolne, które stwierdzą brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku (art. 73 ust. 6 Karta Nauczyciela). Uzyskanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku jest dla nauczycieli podstawowym warunkiem powrotu do pracy, bez spełnienia którego nie mogą oni przystąpić do pracy.

Dyrektor szkoły rozwiąże umowę z nauczycielem, który nie stawił się na badanie

Nieusprawiedliwione niestawienie się na badanie okresowe lub kontrolne pozwala dyrektorowi szkoły rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy z końcem miesiąca, w którym wydał nauczycielowi skierowanie na badanie (art. 23 ust. 4 pkt 2 Karta Nauczyciela).

Dyrektor szkoły może również rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem, który dwukrotnie nie stawił się na kontrolne badanie lekarskie z inicjatywy dyrektora. Ważne dla nauczycieli winno być, że Karta Nauczyciela pozwala dyrektorowi w każdym czasie skierować nauczyciela na badania kontrolne, nawet jeżeli nie był mu udzielony urlop nauczyciela dla poratowania zdrowia (art. 23 ust. 5 Karta Nauczyciela).

Usprawiedliwione niestawienie się – dyrektor szkoły wyda nowe skierowanie

Dyrektor szkoły nie rozwiąże stosunku pracy z nauczycielem, który może usprawiedliwić niestawienie się na badanie lekarskie. Usprawiedliwieniem dla nauczycieli są okoliczności przez nich nich niezawinione. Dyrektor szkoły powinien być niezwłocznie poinformowany o przyczynie i przewidywanym okresie trwania nieobecności. W innym przypadku nieobecność zostanie uznana za nieusprawiedliwioną.

Podstawa prawna: art. 23 ust. 4 pkt 2 i ust. 5, art. 73 ust. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30462 )
Array ( [docId] => 30462 )

Array ( [docId] => 30462 )