Badania kontrolne po urlopie zdrowotnym nauczyciela

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 28-04-2013 r.

Urlop zdrowotny nauczyciela przerywa ważność badań lekarskich, co dla nauczycieli oznacza konieczność wykonania ich przed powrotem do pracy. Dyrektor szkoły może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na badanie kontrolne.

Na dwa tygodnie przed terminem, w którym kończy się urlop zdrowotny nauczyciela dyrektor szkoły musi wydać mu skierowanie na badanie kontrolne, które stwierdzą brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku (art. 73 ust. 6 Karta Nauczyciela). Uzyskanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku jest dla nauczycieli podstawowym warunkiem powrotu do pracy, bez spełnienia którego nie mogą oni przystąpić do pracy.

Dyrektor szkoły rozwiąże umowę z nauczycielem, który nie stawił się na badanie

Nieusprawiedliwione niestawienie się na badanie okresowe lub kontrolne pozwala dyrektorowi szkoły rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy z końcem miesiąca, w którym wydał nauczycielowi skierowanie na badanie (art. 23 ust. 4 pkt 2 Karta Nauczyciela).

Dyrektor szkoły może również rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem, który dwukrotnie nie stawił się na kontrolne badanie lekarskie z inicjatywy dyrektora. Ważne dla nauczycieli winno być, że Karta Nauczyciela pozwala dyrektorowi w każdym czasie skierować nauczyciela na badania kontrolne, nawet jeżeli nie był mu udzielony urlop nauczyciela dla poratowania zdrowia (art. 23 ust. 5 Karta Nauczyciela).

Usprawiedliwione niestawienie się – dyrektor szkoły wyda nowe skierowanie

Dyrektor szkoły nie rozwiąże stosunku pracy z nauczycielem, który może usprawiedliwić niestawienie się na badanie lekarskie. Usprawiedliwieniem dla nauczycieli są okoliczności przez nich nich niezawinione. Dyrektor szkoły powinien być niezwłocznie poinformowany o przyczynie i przewidywanym okresie trwania nieobecności. W innym przypadku nieobecność zostanie uznana za nieusprawiedliwioną.

Podstawa prawna: art. 23 ust. 4 pkt 2 i ust. 5, art. 73 ust. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30462 )
Array ( [docId] => 30462 )