Niezdolność nauczyciela do pracy powoduje rozwiązanie stosunku pracy

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 25-04-2013 r.

W przypadku orzeczenia o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy stosunek pracy z nauczycielem rozwiązuje się z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy. Zaświadczenie o zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy nauczyciel powinien przedstawić po powrocie do pracy w następstwie przeprowadzenia badań kontrolnych.

Jedną z przyczyn rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy jest orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy (art. 23 ust. 1 pkt 3, art. 27 ust. 3 Karty Nauczyciela). Dotyczy to nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania jaki umowy o pracę na czas nieokreślony. Rozwiązanie z nauczycielem stosunku pracy z tej przyczyny następuje z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy (art. 23 ust. 2 pkt 3Karty Nauczyciela).

Po powrocie do pracy trzeba skierować nauczyciela na badania kontrolne

 

W celu otrzymania orzeczenia lekarskiego konieczne jest zatem skierowanie nauczyciela na badania kontrolne. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracodawca kieruje pracownika na badania kontrolne w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku (art. 229 § 2 Kodeksu pracy w zw. z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela).

Zakaz pracy bez orzeczenia o zdolności do jej wykonywania

Przepisy nie wskazują terminu skierowania pracownika na takie badania, jednak pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Z drugiej strony przepisy Kodeksu pracy wyraźnie wskazują, że badania te przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy, co sugeruje, że dopiero po powrocie pracownika do pracy powinien on poddać się takim badaniom (art. 229 § 3 i § 4 Kodeksu pracy).

Można więc w dniu powrotu pracownika do pracy wystawić mu skierowanie na badania kontrolne. Jeżeli orzeczenie będzie negatywne (niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy), to z końcem miesiąca, w którym pracodawca otrzyma ostateczne orzeczenie lekarskie, stosunek pracy nauczyciela ulega rozwiązaniu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30460 )
Array ( [docId] => 30460 )