Badania lekarskie dla nauczycieli są wykonywane w konkretnej placówce

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 25-06-2015 r.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły jest uprawniony do skierowania lekarza na badania kontrolne zawsze, kiedy istnieje podejrzenie, że stan zdrowia nie pozwala na dalsze zajmowanie stanowiska. Nauczyciel musi wykonać badanie w jednostce określonej w skierowaniu – przedstawienie zastępczego zaświadczenia o stanie zdrowia nie jest dopuszczalne.

Dyrektor szkoły może skierować nauczyciela na kontrolne badanie lekarskie z własnej inicjatywy, nawet jeżeli ostatnio przeprowadzone badania okresowe nie utraciły aktualności (art. 23 ust 5 Karta Nauczyciela). Zastosowanie dla nauczycieli mają także przepisy z zakresu medycyny pracy, zgodnie z którymi badania są wykonywane na podstawie pisemnej szkoły zawartej między placówką a jednostką medyczną (art. 12 ust. 1 ustawa o służbie medycyny pracy). Oznacza to, że dla nauczycieli nie przewiduje się możliwości samodzielnego wybrania jednostki medycznej, w której wykonane zostaną badania.

Badania lekarskie dla nauczycieli przeprowadza określony lekarz

 

Dyrektor szkoły kieruje nauczycieli na badania w jednostkach, z którymi zawarta została umowa. Oznacza to, że lista placówek jest z góry określona. Przepisy nie przewidują dla nauczycieli możliwości wykonania badań w dowolnie wybranej jednostce medycznej i jeżeli przedstawione zostanie zaświadczenie wydane przez lekarza innego, niż w skierowaniu wskazał dyrektor szkoły – istnieją podstawy do uznania, że nauczyciel nie wypełnił polecenia dyrektora.

Wykonanie badań zleconych przez dyrektora jest obowiązkowe

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli obowiązek poddania się badaniom, jeżeli dyrektor szkoły wyda skierowanie. Nieusprawiedliwione niestawienie się na badanie będzie skutkowało rozwiązaniem stosunku pracy z mocy prawa, tj. takim o którym nie decyduje dyrektor szkoły (art. 23 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 Karta Nauczyciela). Jeżeli nauczyciel nie wykona badania w odpowiedniej jednostce, grozi mu utrata pracy.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37383 )
Array ( [docId] => 37383 )