Badania okresowe i kontrolne pracownik wykonuje zgodnie ze skierowaniem

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 12-08-2015 r.

Dyrektor szkoły nie może przyjąć od pracownika orzeczenia lekarskiego uzyskanego u innego pracodawcy, gdy dotyczy ono badań okresowych lub kontrolnych. Tak możliwość istnieje jedynie w przypadku nawiązywania stosunku pracy.

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły, a więc pracodawcę. Jedynie w zakresie badań wstępnych dopuszczalne są odstępstwa od tej zasady.

W przypadku badań okresowych lub kontrolnych dyrektor musi odrębnie kierować pracownika na takie badania. Badania okresowe musi przeprowadzić każdy pracodawca zatrudniający daną osobę, choćby na tym samym stanowisku.

Natomiast od 1 kwietnia 2015 r. wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy.

Muszą jednak w tej sytuacji przedstawić dyrektorowi aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Dyrektor natomiast musi potwierdzić, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy. Zasada ta nie dotyczy osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym.

Możliwość wykorzystania orzeczenia lekarskiego uzyskanego u innego pracodawcy dopuszczalna jest jedynie w przypadku nawiązywania stosunku pracy i nie dotyczy badań okresowych lub kontrolnych.

Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37677 )
Array ( [docId] => 37677 )

Array ( [docId] => 37677 )