Dane osobowe nauczycieli – dyrektor szkoły ma prawo ich żądać

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 29-07-2015 r.

Zatrudniając nowego nauczyciela dyrektor szkoły zażąda podania danych osobowych. Nauczyciel nie może odmówić ich podania – w tym zakresie Karta Nauczyciela odsyła do zastosowania dla nauczycieli przepisów zawartych w Kodeksie Pracy.

Zakres danych osobowych, których dyrektor szkoły może zażądać od zatrudnianego nauczyciela określa art. 22 (1) w zw. Art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela. Nauczyciel nie powinien odmawiać podania danych, ale musi pamiętać, że ich gromadzenie i przetwarzanie wymaga stosowania regulacji o ochronie danych osobowych. Dyrektor szkoły może korzystać z nich tylko w granicach, jakich wymaga zatrudnienie.

Dane osobowe, których zażąda dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły jest uprawniony do zażądania od zatrudnianych nauczycieli danych osobowych obejmujących:

 • imię/imiona i nazwisko
 • imiona rodziców
 • datę urodzenia
 • miejsce zamieszkania/adres do korespondencji
 • wykształcenie
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia

(art. 22(1) § 1 Kodeks pracy w zw. z art. 91 ust. 1 Karty Nauczyciela)

Dla nauczycieli, którzy wychowują dzieci przewidziana jest także konieczność podania imion i nazwisk, dat urodzenia dzieci i numerów PESEL jeżeli ich podanie jest istotne ze względu na korzystanie przez nauczyciela ze szczególnych uprawnień przewidzianych w regulacjach prawa pracy.

Żądanie innych danych – tylko, jeżeli tak wskazują inne przepisy

Nie jest wykluczone, że dyrektor szkoły będzie przewidywał dla nauczycieli konieczność podania innych danych osobowych. Taki obowiązek musi jednak wynikać z odrębnych przepisów (art. 22(1) § 3 Kodeks pracy w zw. z art. 91 ust. 1 Karty Nauczyciela). Dla nauczycieli są to m.in. regulacje ustawy Karta Nauczyciela zobowiązujące do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności (art. 10 ust. 8a Karta Nauczyciela). Odmowa przedłożenia takiego zaświadczenia oznacza dla nauczycieli brak możliwości zatrudnienia w szkole publicznej.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37629 )
Array ( [docId] => 37629 )

Array ( [docId] => 37629 )