Dane osobowe nauczycieli – dyrektor szkoły ma prawo ich żądać

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 29-07-2015 r.

Zatrudniając nowego nauczyciela dyrektor szkoły zażąda podania danych osobowych. Nauczyciel nie może odmówić ich podania – w tym zakresie Karta Nauczyciela odsyła do zastosowania dla nauczycieli przepisów zawartych w Kodeksie Pracy.

Zakres danych osobowych, których dyrektor szkoły może zażądać od zatrudnianego nauczyciela określa art. 22 (1) w zw. Art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela. Nauczyciel nie powinien odmawiać podania danych, ale musi pamiętać, że ich gromadzenie i przetwarzanie wymaga stosowania regulacji o ochronie danych osobowych. Dyrektor szkoły może korzystać z nich tylko w granicach, jakich wymaga zatrudnienie.

Dane osobowe, których zażąda dyrektor szkoły

 

Dyrektor szkoły jest uprawniony do zażądania od zatrudnianych nauczycieli danych osobowych obejmujących:

  • imię/imiona i nazwisko
  • imiona rodziców
  • datę urodzenia
  • miejsce zamieszkania/adres do korespondencji
  • wykształcenie
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia

(art. 22(1) § 1 Kodeks pracy w zw. z art. 91 ust. 1 Karty Nauczyciela)

Dla nauczycieli, którzy wychowują dzieci przewidziana jest także konieczność podania imion i nazwisk, dat urodzenia dzieci i numerów PESEL jeżeli ich podanie jest istotne ze względu na korzystanie przez nauczyciela ze szczególnych uprawnień przewidzianych w regulacjach prawa pracy.

Żądanie innych danych – tylko, jeżeli tak wskazują inne przepisy

Nie jest wykluczone, że dyrektor szkoły będzie przewidywał dla nauczycieli konieczność podania innych danych osobowych. Taki obowiązek musi jednak wynikać z odrębnych przepisów (art. 22(1) § 3 Kodeks pracy w zw. z art. 91 ust. 1 Karty Nauczyciela). Dla nauczycieli są to m.in. regulacje ustawy Karta Nauczyciela zobowiązujące do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności (art. 10 ust. 8a Karta Nauczyciela). Odmowa przedłożenia takiego zaświadczenia oznacza dla nauczycieli brak możliwości zatrudnienia w szkole publicznej.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37629 )
Array ( [docId] => 37629 )