Bez zgody pracownika trudno odzyskać nadpłaconą pensję

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 30-06-2015 r.

Dyrektor nie może bez zgody nauczyciela potrącić nienależnie wypłaconego mu wynagrodzenia. Gdy jednak nauczyciel nie będzie chciał oddać nadpłaconej kwoty, pracodawca ma prawo wystąpić do sądu cywilnego z roszczeniem o jej zwrot.

Dyrektor przedszkola może potrącić z wynagrodzenia pracownika, bez jego zgody, tylko ściśle określone należności. Należą do nich sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, kary pieniężne (art. 87 § 1 Kodeksu pracy). Nadpłacone wynagrodzenie nie należy do kategorii należności, które można potrącić z wynagrodzenia bez zgody pracownika (art. 91 § 1 Kodeksu pracy). Niezbędna jest do tego jego pisemna zgoda.

W razie braku zgody pozostaje droga sądowa

Jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia, dyrektor może skierować do sądu powództwo na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 Kodeksu cywilnego). Jeśli pracownik wydał już pieniądze, odzyskanie ich może być jednak trudne. Obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa bowiem, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że, wyzbywając się korzyści lub zużywając ją, powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu (art. 409 Kodeksu cywilnego).

W niektórych przypadkach nadpłatę można potrącić z następnej pensji bez zgody pracownika

Gdy powodem wypłacenia wynagrodzenia w wyższej wysokości była nieobecność w pracy, za którą pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, do potrącenia nie jest wymagana zgoda pracownika (nauczyciela). Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (art. 87 § 7 Kodeksu pracy). Do potrącenia nadpłaconego wynagrodzenia w najbliższym terminie płatności wynagrodzenia nie jest wymagana zgoda czy wniosek pracownika.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37423 )
Array ( [docId] => 37423 )

Array ( [docId] => 37423 )