Brak środków na wynagrodzenie nauczyciela nie uprawnia do zwolnienia

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 18-08-2013 r.

Powodem zwolnienia nauczyciela mianowanego nie może być brak środków na wynagrodzenie nauczyciela, jeżeli w szkole nie zachodzą zmiany organizacyjne wskazane w ustawie Karta Nauczyciela. Karta Nauczyciela określa katalog praw jakie dyrektor szkoły ma w zakresie zwalniania nauczycieli.

Nauczycielom mianowanym przysługuje szczególna ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy. Karta Nauczyciela wskazuje na okoliczności, w których można ich zwolnić oraz daje gwarancję zapewnienia podstawowego zadośćuczynienia w postaci odprawy.

Brak środków na wynagrodzenie nauczyciela a zmiany organizacyjne

 

Organ prowadzący nie może wydać dyspozycji, by dyrektor szkoły wskazał do zwolnienia nauczyciela mianowanego, jeżeli powodem rozwiązania stosunku pracy jest brak środków w budżecie. Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela zwolnienie nauczyciela mianowanego jest możliwe, gdy:

  • szkoła ulega częściowej lub całkowitej likwidacji oraz w związku ze zmianami organizacyjnymi
  • okres niezdolności do pracy nauczyciela przekracza 182 dni,
  • lekarz przeprowadzający badania okresowe stwierdzi niezdolność nauczyciela do pracy,
  • nauczyciel uzyska negatywną ocenę pracy,
  • nauczyciel nie stawi się na badania okresowe lub kontrolne i nie usprawiedliwi swojej nieobecności,
  • nauczyciel złoży wniosek o rozwiązanie stosunku pracy.
(art. 20 ust. 1, art. 23 ust. 1, ust. 4, ust. 5 Karta Nauczyciela).

Z powyższego wynika, że w kontekście braku środków w budżecie, dyrektor szkoły może zwolnić nauczyciela mianowanego, jeżeli podjęto decyzję o zmianach organizacyjnych, których przyczyną mogą być względy finansowe. Wydanie takiej dyspozycji przez organ prowadzący jest niezgodne z prawem.

Jeżeli jednak zwolnienie nauczyciela nie wynika z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela, tj. szkoła nie będzie likwidowana w całości lub części oraz nie planuje się zmniejszenia liczby oddziałów – dyrektor szkoły nie może wręczy wypowiedzenia. Problem braku środków na wynagrodzenie nauczyciela należy wówczas rozwiązać w inny sposób.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30517 )
Array ( [docId] => 30517 )