Dyrektor szkoły proponuje nauczycielom ograniczenie zatrudnienia

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 06-08-2013 r.

W wielu przypadkach wrzesień nie oznacza dla nauczycieli powrotu do pracy. Część pedagogów kwestionuje słuszność otrzymanego w maju wypowiedzenia i czeka aż dyrektor szkoły zaproponuje im ograniczenie zatrudnienia. Karta Nauczyciela nie przewiduje jednak dla dyrektora szkoły takiego obowiązku.

Dyrektor szkoły podejmując decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy z nauczycielem mianowanym informuje go o możliwości przeniesienia w stan nieczynny. Przeniesienie następuje na wniosek nauczyciela – dyrektor szkoły musi otrzymać go w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia (art. 20 ust. 5c Karta Nauczyciela). Niezłożenie wniosku w oczekiwaniu, że dyrektor szkoły zmieni zdanie lub zaproponuje ograniczenie zatrudnienia zamiast zwolnienia nie jest dla nauczycieli dobrym rozwiązaniem. Dyrektor szkoły w momencie doręczania wypowiedzenia zna już potrzeby kadrowe na kolejny rok szkolny.

Dyrektor szkoły może zaproponować ograniczenie zatrudnienia

Karta Nauczyciela stwarza możliwość ograniczenia zatrudnienia nauczyciela mianowanego w wymiarze mniejszym niż ½ obowiązującego wymiaru zajęć, jeżeli nie ma możliwości dalszego zatrudniania go w większym wymiarze z powodów wskazanych w art. 20 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (art. 22 ust. 2 Karta Nauczyciela). Dyrektor szkoły powinien zaproponować takie rozwiązanie, ale tylko jeżeli istnieje realna potrzeba zatrudniania nauczyciela w takim wymiarze godzin. Wówczas zwraca się z propozycją dla nauczycieli przed wręczeniem wypowiedzenia. Jeżeli nie ma podstaw do takiego działania lub nauczyciele nie wyrażą zgody na ograniczenie wymiaru czasu pracy, stosuje się przepisy z art. 20 ustawy.

Przeniesienie w stan nieczynny stwarza szanse na powrót do pracy

Najlepszym rozwiązaniem dla zwalnianych nauczycieli jest przeniesienie w stan nieczynny na okres 6 miesięcy. Wówczas, w razie zaistnienia okoliczności umożliwiających zatrudnienie nauczycieli, dyrektor w pierwszej kolejności zaproponuje powrót nauczycielom w stanie nieczynnym (art. 20 ust. 7 Karta Nauczyciela). Nauczyciele, którzy w ciągu 30 dni od otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela nie złożyli wniosku o przeniesienie w stan nieczynny mają więc mniejsze szanse na powrót do pracy w szkole w razie zmian kadrowych.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 1, ust. 5c i ust. 7 oraz art. 22 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30514 )
Array ( [docId] => 30514 )