Czy nauczyciele bez kwalifikacji do nauczania języka obcego stracą pracę w przedszkolu

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Marta Wysocka
Data: 30-05-2017 r.

Do 31 sierpnia 2020 r. kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach oraz legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym. Czy nauczyciele, którzy przed 1 września 2020 r. nie zdobędą dodatkowych kwalifikacji stracą pracę?

Obecnie zajęcia językowe w przedszkolach może prowadzić nauczyciel, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu oraz legitymuje się świadectwem znajomości języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym.

Dodatkowe wymagania od 1 września 2020 r. ...

Do 31 sierpnia 2020 r., prowadzenie zajęć językowych w placówkach wychowania przedszkolnego, można powierzyć nauczycielowi wychowania przedszkolnego nie posiadającemu kwalifikacji do nauczania języka obcego, ale legitymującemu się udokumentowaną znajomością języka obcego co najmniej na poziomie B2

… ale ich niespełnienie nie oznacza zwolnienia

Nauczyciele którzy do 31 sierpnia 2020 r. nie zdobędą kwalifikacji do nauczania języka obcego będą mogli nadal prowadzić zajęcia w przedszkolach. Nie będą jednak mogli realizować zajęć ukierunkowanych na przygotowanie do nauki języka obcego nowożytnego.

Od 2020 roku kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach będą posiadały osoby, które ukończyły:
1. studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
2. studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
3. studia pierwszego stopnia:
a) na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
4. nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu
5. studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się:
a) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II

b) świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
6. zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności oraz legitymuje się:
a) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego I lub II stopnia,

b) świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

7. legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II
8. legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym i która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40411 )
Array ( [docId] => 40411 )

Array ( [docId] => 40411 )