Okres wypowiedzenia nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 19-08-2014 r.

Karta Nauczyciela nie precyzuje, w jaki sposób dyrektor szkoły rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na zastępstwo. W związku z tym, dla nauczyciela takiego stosuje się przepisy kodeksu pracy, które wskazują, że okres wypowiedzenia w przypadku zastępstwa wynosi trzy dni robocze.

Karta Nauczyciela umożliwia zatrudnienie nauczyciela na czas określony, jeżeli zaistnieją szczególne potrzeby wynikające z organizacji nauczania lub w razie konieczności zastępstwa nieobecnego nauczyciela (art. 10 ust. 7 Karta Nauczyciela).

 

W chwili rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem, z którym zawarto umowę terminową, dyrektor szkoły stosuje przepisy kodeksu pracy, ponieważ okoliczności takie nie zostały sprecyzowane w ustawie Karta Nauczyciela.

Wypowiedzenie dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo

W przypadku zatrudnienia na zastępstwo, dla nauczycieli przewiduje się okres wypowiedzenia wynoszący trzy dni robocze (art. 331 Kodeks pracy). Jeżeli jednak dyrektor szkoły zawarł z nauczycielem umowę na czas określony bez zaznaczenia, że jest to umowa na zastępstwo, to okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie (art. 33 Kodeks pracy).

Należy zaznaczyć, że przepisy dopuszczają również rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia. Jest to przewidziane dla nauczycieli wobec których dyrektor szkoły stwierdzi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych lub popełnienie przestępstwa lub z przyczyn niezależnych od nauczyciela, takich jak niezdolność do pracy z powodów zdrowotnych albo trwająca ponad miesiąc nieobecność w pracy wynikająca z innych przyczyn (art. 52 i 53 Kodeks pracy).

Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na zastępstwo może nastąpić również w wyniku zawarcia porozumienia. Wówczas rozwiązanie stosunku pracy następuje w terminie, na który zgodzi się nauczyciel oraz dyrektor szkoły – zgodnie z oświadczeniem woli obu stron. Możliwość złożenia propozycji rozwiązania umowy o pracę w tym trybie jest przewidziana zarówno dla nauczyciela, jak i dyrektora szkoły.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35529 )
Array ( [docId] => 35529 )