Urlop zdrowotny nauczyciela nie chroni przed zwolnieniem z pracy

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 21-08-2014 r.

Dyrektor szkoły musi stwierdzić wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa również wtedy, gdy nauczyciel korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia. Usprawiedliwiona nieobecność w pracy, jaką jest urlop zdrowotny nauczyciela nie chroni przed wygaśnięciem stosunku pracy z mocy prawa.

Dyrektor szkoły musi stwierdzić wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa, jeżeli otrzyma zawiadomienie o skazaniu nauczyciela prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie w czasie, kiedy skazany wykorzystuje urlop zdrowotny nauczyciela. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa nie stosuje się przepisów o wypowiedzeniu umowy o pracę, którego nie można dokonać w okresie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela. Urlop zdrowotny nauczyciela nie chroni przed ustaniem stosunku pracy na podstawie wygaśnięcia o którym mówi art. 26 ustawy Karta Nauczyciela.

Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa stwierdza dyrektor szkoły

Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa następuje w przypadku:

 • prawomocnego ukarania nauczyciela w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego,
 • prawomocnego skazania  nauczyciela na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • prawomocnego skazania nauczyciela za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • upływu trzymiesięcznego okresu odbywania przez nauczyciela kary pozbawienia wolności;
 • stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów lub zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w ustawie Karta Nauczyciela.

Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa stwierdza dyrektor szkoły, ale samo wygaśnięcie nie jest uzależnione od jego decyzji (art. 26 Karta Nauczyciela). W przypadku wystąpienia wymienionych okoliczności dyrektor szkoły stwierdzi wygaśnięcie stosunku pracy również wtedy, gdy trwa urlop zdrowotny nauczyciela.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35562 )
Array ( [docId] => 35562 )

Array ( [docId] => 35562 )