Dyrektor szkoły może być odwołany za dyskryminację pracowników

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 16-04-2013 r.

Orzeczona przez sąd pracy dyskryminacja pracowników szkoły wiąże się nie tylko z odszkodowaniem dla nauczycieli, których dotknęła. Ustawa o systemie oświaty wskazuje na możliwość odwołania dyrektora szkoły – także bez wypowiedzenia.

Dyrektor szkoły ma obowiązek równego traktowania pracowników i stosowania w tym zakresie przepisów Kodeksu pracy. Dla nauczycieli i innych pracowników szkoły oznacza to, że w razie naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu mają prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej od minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 183d kodeks pracy). Ustawa o systemie oświaty pozwala również na wyciągnięcie wobec dyrektora szkoły konsekwencji za naruszenia.

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za równe traktowanie pracowników

Za naruszenie zasady równego traktowania konsekwencje ponosi dyrektor szkoły, który jest pracodawcą dla nauczycieli. Jeżeli jego działania doprowadziły do przegranego procesu w sądzie pracy i konieczności wypłacenia odszkodowania dla nauczycieli, organ prowadzący może w imieniu szkoły dochodzić od dyrektora naprawienia szkody.

Negatywna ocena pracy i odwołanie dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły naruszający elementarne zasady prawa pracy może zostać odwołany przez organ prowadzący szkołę. Ustawa o systemie oświaty nakłada na organ prowadzący obowiązek oceny pracy – za naruszenia w zakresie równego traktowania dyrektorowi szkoły grozi ocena negatywna, a w konsekwencji także odwołanie ze stanowiska. art. 34a, ust. 2 art. Ustawa o systemie oświaty).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w kierowaniu placówką istnieje również możliwość odwołania dyrektora szkoły ze stanowiska bez wypowiedzenia w trakcie roku szkolnego (art. 38 Ustawa o systemie oświaty).

Sąd pracy – również dla nauczycieli

Możliwość złożenia pozwu do sądu pracy jest dla nauczycieli szansą na dochodzenie sprawiedliwości w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu. Obejmuje ich w tym zakresie katalog praw wskazanych w Kodeksie pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 183d, art. 114, art. 115 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) .
  • art. 34a, art. 38 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Ewa Trojanowska, nauczyciel dyplomowany

Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30453 )
Array ( [docId] => 30453 )