Skierowania na badania lekarskie należy przekazywać z wyprzedzeniem

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 11-09-2013 r.

Dyrektor szkoły nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Ponowne wykonanie badań lekarskich jest konieczne nie tylko wtedy, gdy pracownikowi kończy się ważność dotychczasowego zaświadczenia lekarskiego, ale także gdy wraca do pracy po dłużej chorobie czy urlopie dla poratowania zdrowia.

W informacji o konieczności wykonania badań należy wskazać datę, z którą została sporządzona. Skierowanie na badania oraz dołączoną do niego informację dotyczącą konieczności wykonania profilaktycznych badań lekarskich najlepiej jest przekazać pracownikowi na kilka tygodni (np. na 3 tygodnie) przed upływem ważności aktualnych badań lekarskich.

W przypadku zaś urlopu dla poratowania zdrowia skierowanie należy wystawić nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem tego urlopu. Dzięki temu pracownik (i dyrektor szkoły) będzie miał wystarczająco dużo czasu na zaplanowanie terminu wykonania badań w taki sposób, aby nie kolidowało to z jego obowiązkami służbowymi.

W informacji o konieczności wykonania badań profilaktycznych warto wskazać pracownikowi, kiedy upływa termin ważności ostatnio wykonanych badań. Nie dotyczy to informacji dołączonej do skierowania na badania lekarskie wstępne i kontrolne. W przypadku badań wstępnych można napisać w informacji, że w związku z przyjęciem kandydata do pracy konieczne jest wykonanie przez niego w określonym terminie badań lekarskich wstępnych.

Natomiast w przypadku kierowania na badania kontrolne wskazuje się w informacji, że w związku z długotrwałą chorobą konieczne staje się wykonanie badań kontrolnych potwierdzających zdolność pracownika do pracy.

W informacji trzeba także wskazać pracownikowi termin, do upływu którego musi:

Granicznym terminem na wykonanie nowych badań lekarskich powinien być, w przypadku:

  • badań wstępnych – dzień poprzedzający termin, w którym pracownik ma podjąć pracę w szkole,
  • badań okresowych – dzień, z którego upływem traci ważność poprzednio wydane pracownikowi orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,
  • badań kontrolnych – dzień poprzedzający datę, z którą pracownik ma rozpocząć wykonywanie pracy po powrocie z choroby.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30522 )
Array ( [docId] => 30522 )

Array ( [docId] => 30522 )