Ograniczenie uprawnień nauczyciela zawieszonego w pełnieniu obowiązków 

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 18-06-2013 r.

Jeśli nauczyciel przyszedł do pracy pod wpływem alkoholu, wyciąganie konsekwencji dyscyplinarnych wobec niego odbywa się zgodnie z regułami zawartymi w Karcie Nauczyciela. Przepisy Kodeksu pracy mają zastosowanie w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy nieuregulowanych w Karcie Nauczyciela. Artykuł 83 ust. 1 Karty daje dyrektorowi możliwości natychmiastowego zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków.

Komisja dyscyplinarna za uchybienia godności zawodu

Karta Nauczyciela reguluje kwestie wygasania i rozwiązywania stosunku pracy nauczyciela, w tym także przypadki, kiedy u podstaw są sprawy związane z naruszaniem przez nauczyciela jako pracownika obowiązków zawodowych. Przyjście nauczyciela do szkoły pod wpływem alkoholu nie odpowiada godności zawodu nauczyciela. Powinien on z tego powodu ponieść konsekwencje prawne.

Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 KN i niezależnie od okoliczności dyrektor szkoły nie może tego trybu ominąć. Skoro zaś z woli ustawodawcy orzekanie w sprawach dyscyplinarnych powierzono komisjom dyscyplinarnym, to właśnie do takowej komisji należy skierować sprawę.

Przy poważnych zarzutach możliwe odsunięcie od pracy

Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia właściwej organizacji pracy w szkole warto rozważyć odsunięcie nauczyciela od wykonywania przez niego obowiązków, tak by nawet w okresach trzeźwości nie miał kontaktu z uczniami. Możliwość taką daje art. 83 ust. 1 Karty Nauczyciela.

Dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela (a organ prowadzący szkołę - dyrektora szkoły) przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Zawieszenia można dokonać jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole.

Ograniczenie uprawnień pracowniczych w okresie zawieszenia

Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, chyba że przeciwko nauczycielowi toczy się jeszcze postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne, w związku z którym nastąpiło zawieszenie.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela w tym okresie może ulec ograniczeniu (w zależności od stanu rodzinnego nauczyciela) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym doszło do zawieszenia. Nie przysługują mu wówczas dodatki oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30492 )
Array ( [docId] => 30492 )

Array ( [docId] => 30492 )