Dyrektor szkoły może zwolnić nauczyciela źle wykonującego obowiązki

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 19-03-2015 r.

Karta Nauczyciela uprawnia dyrektora szkoły do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem źle wykonującym swoje obowiązki. Stosunek pracy z nauczycielem ulega rozwiązaniu, jeżeli otrzyma on negatywną ocenę pracy – zasada ta jest jednakowa dla nauczycieli niezależnie od stopnia awansu zawodowego oraz podstawy zatrudnienia.

Stwierdzenie przez dyrektora szkoły negatywnej oceny pracy oznacza dla nauczycieli rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy Karta Nauczyciela. Ocena pracy stanowi więc instrument przy użyciu którego dyrektor szkoły może zakończyć współpracę z nauczycielem, który źle wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków. Dotyczy to zarówno nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania.

Ocena pracy dla nauczycieli – nie częściej niż raz w roku

Zgodnie z regulacjami ustawy Karta Nauczyciela ocena pracy nauczyciela może być przeprowadzona z inicjatywy dyrektora szkoły, ale nie wcześniej niż przed upływem roku od poprzedniej oceny (art. 6a ust. 1 Karta Nauczyciela).  Dyrektor szkoły może więc przeprowadzić ją w związku z podejrzeniem nierzetelnego bądź złego wywiązywania się z obowiązków przewidzianych dla nauczycieli, ale jeżeli ostatnia ocena miała miejsce mniej niż dwanaście miesięcy wcześniej  -  nie jest to możliwe.

Nauczyciel ma prawo do odwołania

Otrzymanie negatywnej oceny oznacza dla nauczycieli rozwiązanie stosunku pracy z mocy prawa. W celu zabezpieczenia interesów ocenianego nauczyciela, Karta Nauczyciela przewiduje prawo do złożenia odwołania. Nauczyciel może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oceny . Odwołanie składa się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą za pośrednictwem dyrektora szkoły (art. 6a ust. 9 pkt 1 Karta Nauczyciela). Jeżeli negatywna ocena pracy zostanie podtrzymana, stosunek pracy nauczyciela zostaje rozwiązany na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 Karta Nauczyciela.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36758 )
Array ( [docId] => 36758 )