Dyrektor szkoły musi wyrazić zgodę na przeniesienie nauczyciela

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 11-06-2013 r.

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli prawo do ubiegania się o przeniesienie do pracy w innej placówce. Prawo przysługuje wyłącznie w przypadku zatrudnienia w oparciu o mianowanie nauczyciela i pod warunkiem, że zgodę na przeniesienie wyrazi dyrektor szkoły.

Przewidziane dla nauczycieli przeniesienie do pracy w innej szkole nie powoduje rozwiązania stosunku pracy – jest on kontynuowany w drugiej placówce w oparciu o mianowanie nauczyciela.

Nauczyciel mianowany lub nauczyciel dyplomowany może być przeniesiony na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, jeżeli zgodę wyrazi dyrektor szkoły, który zasięgnie opinii organu prowadzącego. Zgodę na przeniesienie musi wyrazić również dyrektor szkoły, do której chce przenieść się nauczyciel (art. 18 ust. 4 Karta Nauczyciela).

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli prawo do przeniesienia się do szkoły, która jest prowadzona przez inny organ prowadzący – w takiej sytuacji konieczne jest zasięgnięcie opinii obu tych organów.

Dyrektor szkoły w której nauczyciel dotychczas wykonywał obowiązki zawodowe jest zobowiązany do przekazania akt osobowych pracownika dyrektorowi szkoły, w której będzie on pracował po przeniesieniu (§9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika).

Dyrektor szkoły nie musi zgodzić się na przeniesienie

Karta Nauczyciela zastrzega, że na przeniesienie nauczyciela na warunkach określonych w art. 18 zgodę musi wyrazić dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Dyrektor szkoły może odmówić nauczycielowi, np. w sytuacji, gdy odejście spowodowałoby braki w obsadzie kadrowej. Wówczas dla nauczycieli przewiduje się możliwość rozwiązania stosunku pracy z końcem roku szkolnego i z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wtedy będzie mógł on nawiązać nowy stosunek pracy w szkole o przeniesienie do której się ubiegał. Zostanie on zatrudniony w oparciu o mianowanie nauczyciela.

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30483 )
Array ( [docId] => 30483 )

Array ( [docId] => 30483 )