W 2013 r. blisko 7 tys. nauczycieli straci pracę

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 14-07-2013 r.

To już kolejny rok, w którym blisko 7 tys. nauczycieli straci pracę. Fala bezrobotnych zasili urzędy pracy we wrześniu, bo większość umów z nauczycielami rozwiąże się z końcem sierpnia. Resort pracy od początku roku mobilizuje samorządy, aby wspierały nauczycieli w znalezieniu pracy i przekwalifikowaniu, zaś resort edukacji planuje przeznaczenie na ten cel środków unijnych.

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, pracę w szkołach straci blisko 7 tys. nauczycieli. To efekt zmniejszającej się z roku na rok liczby uczniów, za którym nie idzie zmniejszanie się liczby etatów nauczycielskich. W rezultacie w szkołach jest więcej nauczycieli niż godzin z poszczególnych przedmiotów, a dyrektorom szkół jest coraz trudniej zapewnić nauczycielom pełne etaty. Ratunkiem jest przeniesienie do innej szkoły, czy uzupełnienie pensum dodatkowymi zajęciami. Są to jednak działania doraźne, które nie rozwiążą problemu spadku liczny uczniów, który z roku na rok pociąga za sobą likwidację coraz większej liczby oddziałów a nawet całych szkół.

Ratunkiem dla nauczycieli ma być przyjęcie do szkól sześciolatków oraz tworzenie nowych przedszkoli


Dane wskazują, że od roku szkolnego 2005/2006 do roku 2012/2013 liczba uczniów w szkołach zmalała o 1,272 mln. Proces ten będzie postępował, mimo że częściowo może go zahamować dopływ do szkół dzieci sześcioletnich oraz rozwój edukacji przedszkolnej, w tym tworzenie nowych przedszkoli oraz żłobków.

Nauczyciel może być opiekunem w żłobku, lub dziennym opiekunem na zlecenie gminy


Problem rosnącego bezrobocia wśród nauczycieli dostrzega także resort pracy, który już na początku tego roku wystąpił do Starostów Powiatów, Prezydentów Miast, Burmistrzów oraz Wójtów z prośbą o objęcie nauczycieli pomocą mającą na celu ułatwienie im poszukiwania pracy, oraz przekwalifikowanie. Jedną z propozycji było skorzystanie przez nauczycieli z możliwości, jakie daje ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U z 2011 r. nr 45, poz. 235 ze zm.). Ustawa daje nauczycielom możliwość podjęcia pracy np. jako opiekun w żłobku, lub dzienny opiekun zatrudniany na zlecenie przez gminy.

Środki unijne na przekwalifikowanie nauczycieli i pomoc w znalezieniu pracy

Poza tym resort edukacji zaproponował, aby w ramach środków unijnych stworzyć działanie „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań na rzecz nauczycieli zmieniających zawód lub kwalifikacje”. Rozwiązania te są obecnie konsultowane z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30504 )
Array ( [docId] => 30504 )