Zajście w ciąże w stanie nieczynnym nie powoduje przywrócenia do pracy

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 22-06-2015 r.

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli możliwość przejścia w stan nieczynny na okres sześciu miesięcy . Jest to świadome podjęcie decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy, dlatego zajście w ciążę w stanie nieczynnym nie skutkuje odroczeniem wygaśnięcia stosunku pracy.

Dyrektor szkoły nie może zwolnić nauczycieli w ciąży, a jeżeli wręczyłby jej wypowiedzenie w momencie, w którym nie miała świadomości swojego stanu – będzie musiał cofnąć wypowiedzenie po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. W takich przypadkach dla nauczycieli stosuje się regulacje Kodeksu pracy (art. 177 Kodeks pracy w zw. z art. 91c ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela).

Przejście w stan nieczynny – uprawnienie dla nauczycieli

Złożenie wniosku o przeniesienie w stan nieczynny jest możliwe dla nauczycieli, z którymi dyrektor szkoły rozwiązuje stosunek pracy z powodu całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły  (art. 20 ust. 1 pkt 2 Karta Nauczyciela). Dla nauczycieli w stanie nieczynnym przewidziane jest prawo do prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych (art. 20 ust. 6 Karta Nauczyciela).

Po upływie sześciu miesięcy od przejścia w stan nieczynny stosunek pracy z nauczycielem wygasa z mocy prawa (art. 20 ust. 5c Karta Nauczyciela). Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa nastąpi również w sytuacji, gdy nauczycielka w okresie jego trwania zaszła w ciążę – przepisy nie przewidują dla nauczycieli szczególnych uprawnień w takich sytuacjach.

Cofnięcie wypowiedzenia tylko na podstawie Kodeksu Pracy

Odroczenie wygaśnięcia stosunku pracy dla nauczycielki w stanie nieczynnym nie jest możliwe, ponieważ świadomie podjęła ona decyzję o tym, że jeżeli dyrektor pracy nie przywróci jej do pracy – stosunek pracy ulegnie wygaśnięciu. Takie uprawnienie dla nauczycieli przewiduje Karta Nauczyciela i nie mają tu zastosowania przepisy Kodeksu Pracy.

Dyrektor szkoły zastosuje przepisy przewidziane przez Kodeks Pracy tylko w przypadku, kiedy nauczycielka w ciągu 30 dni od otrzymania wypowiedzenia nie dostarczy wniosku o przeniesienie w stan nieczynny, ale przedłoży zaświadczenie wskazujące, że w chwili jego otrzymania albo w okresie wypowiedzenia była w ciąży (art. 177 Kodeks pracy w zw. z art. 91c ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37369 )
Array ( [docId] => 37369 )