Karta Nauczyciela nie będzie obowiązywała w placówkach doskonalenia

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 14-03-2015 r.

Nowości oświatowe planowane przez resort edukacji mają wyłączyć spod regulacji ustawy Karta Nauczyciela pracowników placówek doskonalenia dla nauczycieli. Propozycja ministra jest krytykowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Resort edukacji chce ograniczyć liczbę placówek, których nauczyciele będą podlegali regulacjom ustawy Karta Nauczyciela w obecnym zakresie. Nowości oświatowe mają ograniczyć zastosowanie ustawy dla nauczycieli zatrudnionych w:

 • publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzonych przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania,
 • publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, prowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, prowadzonych przez ministra właściwego ds. rolnictwa.

Z proponowanymi zmianami nie zgadza się Związek Nauczycielstwa Polskiego, który postuluje zachowanie obowiązywania ustawy Karty Nauczyciela dla nauczycieli zatrudnionych w wymienionych rodzajach placówek.

Karta Nauczyciela ma obowiązywać w ograniczonym zakresie

Projektowane zmiany nie mają na celu całkowitego wyłączenia nauczycieli spod obowiązywania ustawy Karta Nauczyciela. Spośród uprawnień dla nauczycieli zachowane mają zostać:

 • awans zawodowy,
 • zasady obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli,
 • nagroda jubileuszowa,
 • nagroda ministra edukacji narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
 • medal KEN,
 • prawo do zajmowania lokalu w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły,
 • prawo do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych,
 • uprawnienia emerytalne dla nauczycieli.

Nowości oświatowe mają usprawnić pracę placówek doskonalenia

Zdaniem resortu edukacji proponowane nowości oświatowe pozytywnie wpłyną na poprawę jakości pracy placówek. Projektowane zmiany mają zrównać sytuację pracowniczą tych nauczycieli z sytuacją konsultantów oraz specjalistów niebędących nauczycielami. Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego usprawnienie pracy jest możliwe bez wprowadzania ograniczeń dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli.

Źródło:

komunikat Związku Nauczycielstwa Polskiego

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36714 )
Array ( [docId] => 36714 )

Array ( [docId] => 36714 )