Unieważniony awans nauczyciela powoduje utratę pracy

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 10-03-2015 r.

Karta Nauczyciela nakłada obowiązek rozwiązania stosunku pracy zawartego na czas nieokreślony z nauczycielem w razie stwierdzenia, że zatrudnienie nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów. Dyrektor szkoły nie kontynuuje zatrudnienia nauczyciela, któremu organ prowadzący unieważnił akt nadania stopnia awansu zawodowego.

Awans nauczyciela na stopień nauczyciela kontraktowego umożliwia zawarcie umowy na czas nieokreślony – dla nauczycieli stażystów Karta Nauczyciela przewiduje zatrudnienie na okres jednego roku (art. 10 ust. 2 Karta Nauczyciela). Stosunek pracy nauczyciela ulega rozwiązaniu z mocy prawa w razie stwierdzenia, że zatrudnienie nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów (art. 26 ust. 1 pkt 5 Karta Nauczyciela). Jeżeli organ prowadzący unieważni akt nadania kolejnego stopnia awansu nauczyciela, to dyrektor szkoły nie ma możliwości uniknięcia rozwiązania z nim stosunku pracy.

Dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela ponownie

Jeżeli awans nauczyciela kontraktowego został unieważniony, a stosunek pracy uległ rozwiązaniu z mocy prawa, dyrektor szkoły może zadecydować o ponownym zatrudnieniu, ale na warunkach przewidzianych dla nauczycieli stażystów. Nauczyciel zostanie potraktowany, jak rozpoczynający pracę  w szkole, dlatego nawiąże stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego (art. 10 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Staż na awans nauczyciela należy rozpocząć we wrześniu

Nauczyciel, który nawiąże stosunek pracy na zasadach przewidzianych dla nauczycieli stażystów musi mieć na uwadze, że staż na kolejny stopień awansu zawodowego należy rozpocząć z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć (art. 9d ust. 1 Karta Nauczyciela). Jeżeli stosunek pracy zostanie nawiązany w trakcie trwania roku szkolnego, to rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego nie będzie możliwe.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36697 )
Array ( [docId] => 36697 )