Karta Nauczyciela: przeniesienie nauczyciela do innej szkoły bez jego zgody

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 09-06-2013 r.

Karta Nauczyciela przewiduje możliwość przeniesienia nauczyciela do pracy w innej szkole także, jeżeli nauczyciel nie wyraża zgody. Dla nauczycieli przenoszonych do innych miejscowości Karta Nauczyciela przewiduje przywileje za uciążliwość pracy.

W sytuacji konieczności zapewnienia w danej szkole obsady na stanowisku nauczyciela posiadającego przygotowanie odpowiadające potrzebom programowym szkoły, Karta Nauczyciela przewiduje możliwość przeniesienia go z innej szkoły. Możliwość takiego rozwiązania jest przewidziana dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. W takich okolicznościach ustawa nie przewiduje dla nauczycieli możliwości niewyrażenia zgody na przeniesienie (art. 19 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Obowiązki dyrektora szkoły do której przeniesiono nauczyciela

 

Dyrektor szkoły do której przeniesiono odpowiednio wykwalifikowanego nauczyciela musi spełnić warunki, jakie dla tej sytuacji określa Karta Nauczyciela. Jeżeli przeniesienie nastąpiło bez zgody zainteresowanych, to okres pracy w innej szkole nie może przekroczyć trzech lat, po upływie których dla nauczycieli zagwarantowane jest prawo do powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko (art. 19 ust. 1 Karta Nauczyciela)

Dla nauczycieli, których przeniesiono do pracy w innej miejscowości przewidziane są prawa, za realizację których odpowiada organ prowadzący i dyrektor szkoły. Obowiązki dyrektora szkoły obligują do takiego zaplanowania rozkładu czasu pracy, aby przeniesiony nauczyciel prowadził zajęcia cztery jedynie cztery dni w tygodniu. Ponadto dla nauczycieli przeniesionych do innej miejscowości należy zapewnić zakwaterowanie w miejscu czasowego zatrudnienia oraz przyznać dodatek w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego z tytułu uciążliwości pracy (art. 19 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Po 3 latach dyrektor szkoły musi ponownie zatrudnić nauczyciela

Nauczyciel po okresie 3 lat ma prawo powrotu na poprzednie stanowisko. Oznacza to, że dyrektor szkoły, w której był zatrudniony przed skierowaniem do innej placówki, musi ma obowiązek ponownie nawiązać z nim stosunek pracy.

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30481 )
Array ( [docId] => 30481 )