Kary dla nauczycieli: dyrektor szkoły prosi o opinie związki zawodowe

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 23-04-2013 r.

Dyrektor szkoły może nałożyć na nauczyciela karę porządkową w razie nieprzestrzegania podstawowych zasad współpracy. Nauczyciel może wnieść sprzeciw – wówczas dyrektor szkoły ma obowiązek poprosić o opinię organizację związkową reprezentującą nauczyciela. Karta Nauczyciela odsyła w tej kwestii do Kodeksu pracy.

Kary porządkowe dla nauczycieli są wyznaczane za uchybienia w wykonywaniu obowiązków zawodowych. Karta Nauczyciela wskazuje, by stosować wówczas przepisy określone w Kodeksie pracy (art. 75 ust. 2 Karta Nauczyciela). Dyrektor szkoły może wyznaczyć dla nauczycieli karę upomnienia lub karę nagany za nieprzestrzeganie:

  • ustalonej organizacji i porządku pracy,
  • przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych,
  • przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności.
    (art. 108 Kodeks pracy)

Karta Nauczyciela – zasady postępowania wobec nauczycieli

Karta Nauczyciela przewiduje odrębne postępowanie dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. W ich przypadku, gdy zachowanie narusza zasady określone w art. 6 ustawy Karta Nauczyciela lub godzi w szacunek dla zawodu nauczyciela, przewiduje się karę:

  • nagany z ostrzeżeniem,
  • zwolnienia z pracy lub zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie,
  • wydalenia z zawodu nauczyciela.

Karę nakłada komisja dyscyplinarna po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego (art. 75 § 1 i art. 76 Karta Nauczyciela).

Dla nauczycieli – możliwość sprzeciwu

Nauczyciele, na których dyrektor szkoły nałożył karę porządkową, mają prawo do wniesienia sprzeciwu w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o ukaraniu. Dyrektor szkoły, zanim podejmie decyzję o jego uwzględnieniu lub odrzuceniu – ma obowiązek zapoznać się ze stanowiskiem, jakie w tej sprawie zajęła organizacja związkowa do której należy nauczyciel. Opinia organizacji związkowej nie jest obligatoryjna, ale dyrektor szkoły ma obowiązek o nią poprosić.

Dyrektor szkoły musi pamiętać, aby odpowiednio wcześniej zawiadomić organizację związkową. Jest to konieczne, by możliwe było odrzucenie sprzeciwu przed upływem 14 dni po rozpatrzenia jej stanowiska lub niezajęcia stanowiska w terminie.

Nierozpatrzenie skargi w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia oznacza dla nauczycieli, że dyrektor szkoły ją przyjął, a zatem kara uznana jest za niezgodą z prawem.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30457 )
Array ( [docId] => 30457 )