Kary porządkowe dla nauczycieli przebywających na urlopie zdrowotnym

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 03-08-2015 r.

Dyrektor szkoły nie może nałożyć kary porządkowej na nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia, ale będzie mógł zrobić to po powrocie nauczyciela do wykonywania obowiązków. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela bieg terminu do wymierzenia kary ulega zawieszeniu.

Nauczyciel, który bezpośrednio po urlopie wypoczynkowym rozpocznie urlop dla poratowania zdrowia nie może zostać ukarany karą porządkową aż do zakończenia tego urlopu. Nie oznacza to jednak, że termin nałożenia kary ulegnie przedawnieniu – w przypadku nieobecności pracownika termin ten ulega bowiem zawieszeniu do czasu powrotu do pracy.

Dyrektor szkoły ma obowiązek wysłuchania pracownika

Zgodnie z regulacjami kodeksu pracy, dyrektor szkoły jako pracodawca, przed nałożeniem kary porządkowej jest zobowiązany do wysłuchania pracownika (art. 109 § 2 Kodeks pracy). Jeżeli pracownik jest nieobecny w szkole z przyczyn usprawiedliwionych, a do takich zalicza się korzystanie z urlopu zdrowotnego nauczyciela, to wysłuchanie go nie jest możliwe.

Kary porządkowe dla nauczycieli mogą być nakładane po upływie okresu wskazanego w przepisach, jeżeli istnieją okoliczności do zawiedzenia biegu terminu – urlop zdrowotny nauczyciela jest taką okolicznością.

Zawieszenie biegu terminu – dyrektor szkoły będzie mógł ukarać nauczyciela później

Jeżeli czyn popełniony przez nauczyciela kwalifikuje się jako podlegający karze porządkowej, dyrektor szkoły będzie mógł nałożyć ją niezależnie od korzystania z pracownika z urlopu dla poratowania zdrowia. Jeżeli dyrektor szkoły dowiedział się o przewinie nauczyciela przed upływem trzech miesięcy od zdarzenia, to będzie mógł nałożyć na niego karę porządkową później niż po wskazanych w Kodeksie pracy dwóch tygodniach. Po zakończeniu urlopu zdrowotnego nauczyciela konieczne będzie wysłuchanie – dopiero wówczas dyrektor szkoły może podjąć decyzję o ukaraniu.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37647 )
Array ( [docId] => 37647 )