Utrata zdolności do pracy – dyrektor szkoły musi zwolnić nauczyciela

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 14-04-2015 r.

W sytuacji, gdy w wyniku badania kontrolnego lub okresowego lekarz stwierdzi u nauczyciela mianowanego utratę zdolności do pracy, Karta Nauczyciela nakłada na dyrektora szkoły obowiązek rozwiązania stosunku pracy. Zwalnianemu nauczycielowi przysługuje odprawa, której wysokość uzależniona jest od stażu pracy na stanowisku nauczyciela.

Karta Nauczyciela wskazuje, że rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym, u którego stwierdzono utratę zdolności do pracy następuje z mocy prawa, co oznacza, że dyrektor szkoły nie ma możliwości utrzymania zatrudnienia nauczyciela (art. 23 ust. 1 pkt 3 Karta Nauczyciela). Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem następuje z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy (art. 23 ust. 2 pkt 3 Karta Nauczyciela).

Odprawy dla nauczycieli niezdolnych do wykonywania dotychczasowej pracy

Dyrektor szkoły rozwiązując z nauczycielem stosunek pracy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela jest zobowiązany do wypłacenia odprawy w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego w czasie trwania stosunku pracy - za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, z zastrzeżeniem, że wysokość odprawy dla nauczycieli nie może przekroczyć sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (art. 28 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Dyrektor szkoły może skierować nauczyciela na badania w każdym czasie

Dyrektor szkoły nie musi uzasadniać skierowania nauczyciela na badania kontrolne lub okresowe, ponieważ zgodnie z Kartą Nauczyciela jest uprawniony do wydania takiego skierowania w każdym czasie. Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli obowiązek poddania się badaniu – dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się na takie badanie skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy z końcem miesiąca, w którym wyznaczony był ponowny termin badania (art. 23 ust. 4 Karta Nauczyciela).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36924 )
Array ( [docId] => 36924 )