Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia zależą od rodzaju umowy

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Michał Kowalski
Data: 22-04-2015 r.

By na etapie postępowania sądowego móc uzasadnić wybór konkretnej osoby do rozwiązania stosunku pracy, dyrektor przed wręczeniem wypowiedzenia powinien ustalić kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia. Pomocne będą katalogi wyłączeń możliwości rozwiązania stosunku pracy wynikające z rodzaju umowy z nauczycielem.

Możliwość rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie aktu mianowania wyłączają:

 1. zaakceptowana przez nauczyciela propozycja ograniczenia zatrudnienia,

 2. złożenie przez nauczyciela wniosku o przejście w stan nieczynny w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia,

 3. ciąża,

 4. korzystanie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach macierzyńskiego,

 5. objęcie szczególną ochroną z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu zakładowej organizacji związkowej bądź upoważnienia do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy (zakaz wypowiedzenia dotyczy sytuacji, w której nauczyciel został wskazany w uchwale zarządu organizacji związkowej, która jednocześnie nie wyraziła zgody na rozwiązanie),

 6. pełnienie funkcji radnego rady gminy (miasta), powiatu bądź sejmiku województwa (bez zgody organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego),

 7. pełnienie funkcji posła lub senatora (bez zgody Prezydium Sejmu lub Senatu),

 8. pełnienie funkcji społecznego inspektora pracy.

Możliwość rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony wyłączają:

Możliwość rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowa o pracę na czas określony wyłączają:

 1. brak klauzuli dotyczącej możliwości wypowiedzenia w treści umowy,

 2. zawarcie umowy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,

 3. wiek przedemerytalny (4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego),

 4. przebywanie na urlopie wypoczynkowym lub inna usprawiedliwiona nieobecność w pracy (z wyjątkiem urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, a w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, jeżeli upłynął już okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia – dotyczy wypowiedzenia wyłącznie z przyczyn niedotyczących nauczyciela),

 5. ciąża,

 6. korzystanie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach macierzyńskiego,

 7. korzystanie z urlopu wychowawczego (od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu),

 8. objęcie szczególną ochroną z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu zakładowej organizacji związkowej bądź upoważnienia do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy,

 9. pełnienie funkcji radnego rady gminy (miasta), powiatu bądź sejmiku województwa (bez zgody organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego),

 10. pełnienie funkcji posła lub senatora (bez zgody Prezydium Sejmu lub Senatu),

 11. pełnienie funkcji społecznego inspektora pracy.

Michał Kowalski, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 37007 )
Array ( [docId] => 37007 )

Array ( [docId] => 37007 )