Zawieszenie dyrektora szkoły - postępowanie dyscyplinarne

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 01-04-2015 r.

Dyrektor szkoły  może być zawieszony w pełnieniu obowiązków przed złożeniem wniosku o wszczęcie przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego. Karta Nauczyciela przewiduje taką możliwość w przypadku uznania, że jest to konieczne ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów – w  stosunku do dyrektora szkoły tę zasadę stosuje się tak samo, jak dla nauczycieli.

Karta Nauczyciela uprawnia organ prowadzący do zawieszenia dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków przez złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli sprawa zostanie uznana za niecierpiącą zwłoki. Dyrektor szkoły może być odsunięty od pełnienia obowiązków przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Takie same regulacje dotyczące zawieszenia Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli, którzy nie pełnią funkcji kierowniczych (art. 83 ust. 1-3 Karta Nauczyciela).

Natychmiastowe zawieszenie dyrektora szkoły – decyzja organu prowadzącego

Karta Nauczyciela wskazuje, kiedy organ prowadzący zawiesza w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły, bądź dyrektor szkoły realizuje zawieszenie dla nauczycieli (jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka – art. 83 ust. 1a Karta Nauczyciela), ale nie precyzuje, kiedy możliwe jest zawieszenie dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków przez złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, a jedynie stanowi, że jest to dopuszczalne w sprawach niecierpiących zwłoki. Oznacza to, że decyzję o zaklasyfikowaniu konkretnej sytuacji do kategorii „niecierpiące zwłoki” pozostawia się organowi prowadzącemu.

Karta Nauczyciela nie definiuje pojęcia „sprawa niecierpiąca zwłoki”

Organ prowadzący rozstrzygając czy nauczyciela, w tym dyrektora szkoły,  należy odsunąć od pełnienia obowiązków natychmiast, czyli przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli może posiłkować się orzecznictwem. Na tej podstawie należy uznać, że do okoliczności uzasadniających niezwłoczne odsunięcie nauczyciela lub dyrektora szkoły od pełnienia obowiązków, oprócz działania na szkodę dziecka, zalicza się m.in. fałszowanie dokumentów i wyłudzanie środków pieniężnych (Wyrok SA we Wrocławiu III APo 5/11).

Źródło:

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2012 r. (III APo 5/11)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36856 )
Array ( [docId] => 36856 )

Array ( [docId] => 36856 )