Mianowanie nauczyciela a przekształcenie umowy o pracę

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 09-11-2012 r.

Mianowanie nauczyciela nie następuje automatycznie w związku z osiągnięciem tego stopnia awansu zawodowego. Jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy, to powinien zostać zatrudniony w oparciu o umowę o pracę – także wtedy, kiedy posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Nauczyciel może zostać zatrudniony na podstawie mianowania, jeśli posiada stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego oraz jeżeli z arkusza organizacyjnego szkoły wynika, że istnieje możliwość zatrudnienia go na czas nieokreślony w pełnym wymiarze.

Przekształcenie umowy o pracę w akt mianowania

Zaistnienie w szkole warunków do zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy pozwala na ubieganie się o przekształcenie umowy o pracę w akt mianowania. Wówczas obowiązkiem dyrektora szkoły jest ustalenie czy nauczyciel spełnia warunki do zatrudnienia na podstawie mianowania, które zostały określone w art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela. Dopiero po zakończeniu procedury, dokonuje się przekształcenie umowy i zmienia warunki zatrudnienia nauczyciela.

Przekształcenie zwykle następuje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Dotyczy to nauczycieli, którzy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu, ale nie posiadali wymaganego stopnia awansu zawodowego.

Dyrektor szkoły ma obowiązek wydania pisemnego potwierdzenia faktu, że zaszło mianowanie nauczyciela i zmiana stosunku pracy. Umowa mianowania jest zawierana na czas nieokreślony.

Kiedy przekształcenie umowy o pracę w mianowanie nauczyciela nie jest możliwe

W przypadku nauczycieli, którzy posiadają odpowiedni stopień awansu zawodowego oraz pracują w pełnym wymiarze czasu, ale zawarli umowę na czas określony, przekształcenie umowy jest możliwe dopiero po rozwiązaniu się zawartej umowy o pracę.

Dotyczy to szczególnych okoliczności zatrudniania nauczyciela mianowanego na czas określony, np. zatrudnienia nauczyciela na zastępstwo (art. 10 pkt 7 KN).

W takich sytuacjach możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony w oparciu o mianowanie nauczyciela następuje dopiero w momencie rozwiązania się umowy na czas określony (arkusz organizacji szkoły musi przewidywać możliwość takiego zatrudnienia). Nie jest możliwe wcześniejsze rozwiązanie umowy na czas określony i zawarcie nowej.

Podstawa prawna:

art. 10 Karty Nauczyciela

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30425 )
Array ( [docId] => 30425 )

Array ( [docId] => 30425 )