Nauczyciel stażysta – wniosek o postępowanie awansowe do końca czerwca

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 06-05-2013 r.

Nauczyciel stażysta musi do 30 czerwca złożyć wniosek o podjęcie postępowania na awans nauczyciela. W przeciwnym razie będzie musiał powtarzać staż na nauczyciela kontraktowego. Trzeba pamiętać, że dyrektor szkoły nie ma obowiązku zawierania z nim kolejnej umowy o pracę.

Staż na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy, powinien więc zakończyć się do 31 maja danego roku. W ciągu trzydziestu dni od zakończenia stażu nauczyciel stażysta powinien dostarczyć do dyrektora szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. W tym czasie dyrektor szkoły przyjmuje od opiekunów staży projekty oceny dorobku zawodowego oraz zasięga opinii rady rodziców. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty powinna być dokonana przez dyrektora szkoły w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania z realizacji stażu na nauczyciela kontraktowego. Następnie dyrektor szkoły przekazuje nauczycielowi ocenę dorobku zawodowego oraz zaświadczenie potwierdzające zakończenie stażu.

Postępowanie kwalifikacyjne na awans nauczyciela

 

Nauczyciel stażysta ma obowiązek złożenia wniosku o postępowanie kwalifikacyjne na awans nauczyciela w roku, w którym uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Jeżeli nie dotrzyma tego terminu – będzie musiał powtarzać staż na nauczyciela kontraktowego. Co ważne – dyrektor szkoły nie ma obowiązku przedłużenia mu zawartej na rok umowy o pracę, co oznacza, że może zaistnieć konieczność powtarzania stażu w innej szkole.

Wniosek o postępowanie kwalifikacyjne należy złożyć do dnia 30 czerwca, wtedy dyrektor szkoły przeprowadzi postępowanie do 31 sierpnia. Jeżeli wniosek wpłynie później, ale do 31 października, to zostanie rozpatrzony do 31 grudnia. Trzeba przy tym pamiętać, że dyrektor szkoły nie musi przedłużać umowy nauczyciela do tego czasu.

Wniosek nauczyciela stażysty

Nauczyciel stażysta składa wniosek o postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego do dyrektora szkoły. Załącza do niego:

  • kopie dokumentów potwierdzających posiadania kwalifikacji zawodowych,
  • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje: o wymiarze zatrudnienia, nauczanym przedmiocie, rodzajach zajęć prowadzonych w okresie stażu, dniu wydania zaświadczenia, dacie potwierdzenia planu rozwoju zawodowego, dacie złożenia sprawozdania z jego realizacji, uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu na nauczyciela kontraktowego oraz dacie jej dokonania.

W razie niespełnienia przez wniosek wymagań formalnych, dyrektor szkoły wezwie nauczyciela do uzupełnienia dokumentacji w ciągu 14 dni. Jeżeli nauczyciel nie uzupełni dokumentacji w wyznaczonym terminie – jego wniosek nie zostanie rozpatrzony, co może skutkować koniecznością powtarzania stażu na nauczyciela kontraktowego.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30464 )
Array ( [docId] => 30464 )