Nauczyciel w stanie nieczynnym nie musi zgadzać się na pracę na zastępstwo

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 11-07-2013 r.

Nauczyciel w stanie nieczynnym może pracować w dotychczasowej lub innej szkole. Jeżeli jednak odmówi podjęcia pracy u dotychczasowego pracodawcy, to jego stosunek pracy wygaśnie. Nie dotyczy to jednak umów zawieranych na zastępstwo. Nauczyciel może bowiem nie zgodzić się na taką pracę, a jego umowa z tego powodu nie wygaśnie.

Dyrektor szkoły może zaproponować nauczycielowi przebywającemu w stanie nieczynnym podjęcie pracy w zastępstwie nieobecnego nauczyciela, jednakże na okres nie dłuższy niż do dnia zakończenia stanu nieczynnego. Za tę dodatkową pracę nauczyciel będzie otrzymywał odrębne wynagrodzenie, niezależne od wynagrodzenia pobieranego z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym. Nauczyciel jednak nie musi zgadzać się na podjęcie pracy w takich warunkach, a odmowa nie będzie skutkowała natychmiastowym wygaśnięciem stosunku pracy nauczyciela.

 

Gdy w szkole powstanie możliwość podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela odpowiednich kwalifikacji – dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30502 )
Array ( [docId] => 30502 )