Po stanie nieczynnym nauczyciel ma prawo do ekwiwalentu za urlop

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 11-07-2013 r.

Nauczyciel w stanie nieczynnym nie ma możliwości skorzystania z urlopu w ferie zimowe, dlatego w dniu wygaśnięcia stosunku pracy należy mu wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany w danym roku urlop. W praktyce będzie to świadczenie za 10 dni urlopu.

Specyfika stanu nieczynnego wyklucza możliwość udzielenia nauczycielowi w tym okresie urlopu wypoczynkowego, choć formalnie prawa do urlopu żaden przepis nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym nie pozbawia. Ponieważ nauczyciel w stanie nieczynnym nie ma możliwości wykorzystania urlopu w naturze, po wygaśnięciu stosunku pracy. Potwierdza to Sąd Najwyższy w uchwale z 29 maja 1984 r. (I PR 4/84), w której stwierdza, że „w okresie przewidzianego w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela stanu nieczynnego nie można nauczycielowi udzielić urlopu wypoczynkowego”.

W styczniu nauczyciel nabywa prawo do urlopu na kolejny rok

Jeżeli nauczyciel został przeniesiony w stan nieczynny z dniem 1 września i stan nieczynny trwał pełne sześć miesięcy, to stosunek pracy wygaśnie z ostatnim dniem lutego. Oznacza to, że z nowym rokiem kalendarzowym nauczyciel nabył prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego.

Urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia

Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony i na podstawie mianowania ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (uchwała SN z 10 maja 2006 r., III PZP 3/06). Ponieważ stosunek pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny trwa w kolejnym roku kalendarzowym przez dwa miesiące (styczeń i luty) nauczyciel ma prawo do urlopu proporcjonalnego za dwa miesiące zatrudnienia.

Ekwiwalent urlopowy za 2 miesiące zatrudnienia

Wymiar urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej ustala się, dzieląc pełnym maksymalny wymiar urlopu, tj. 8 tygodni przez 12 miesięcy, a następnie mnożąc przez 2, czyli liczbę miesięcy, w których trwał stosunek pracy w danym roku kalendarzowym. Zatem za każdy przepracowany miesiąc nauczyciel ma prawo do 4,67 dnia urlopu. Po zaokrągleniu do pełnych dni okaże się, że nauczyciel, którego stosunek pracy wygasł z końcem lutego, ma prawo do 10 dni urlopu i za te 10 dni powinien otrzymać ekwiwalent, ponieważ z urlopu tego nauczyciel nie miał możliwości skorzystać.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30503 )
Array ( [docId] => 30503 )

Array ( [docId] => 30503 )