Po stanie nieczynnym nauczyciel ma prawo do ekwiwalentu za urlop

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 11-07-2013 r.

Nauczyciel w stanie nieczynnym nie ma możliwości skorzystania z urlopu w ferie zimowe, dlatego w dniu wygaśnięcia stosunku pracy należy mu wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany w danym roku urlop. W praktyce będzie to świadczenie za 10 dni urlopu.

Specyfika stanu nieczynnego wyklucza możliwość udzielenia nauczycielowi w tym okresie urlopu wypoczynkowego, choć formalnie prawa do urlopu żaden przepis nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym nie pozbawia. Ponieważ nauczyciel w stanie nieczynnym nie ma możliwości wykorzystania urlopu w naturze, po wygaśnięciu stosunku pracy. Potwierdza to Sąd Najwyższy w uchwale z 29 maja 1984 r. (I PR 4/84), w której stwierdza, że „w okresie przewidzianego w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela stanu nieczynnego nie można nauczycielowi udzielić urlopu wypoczynkowego”.

W styczniu nauczyciel nabywa prawo do urlopu na kolejny rok

Jeżeli nauczyciel został przeniesiony w stan nieczynny z dniem 1 września i stan nieczynny trwał pełne sześć miesięcy, to stosunek pracy wygaśnie z ostatnim dniem lutego. Oznacza to, że z nowym rokiem kalendarzowym nauczyciel nabył prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego.

Urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia

Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony i na podstawie mianowania ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (uchwała SN z 10 maja 2006 r., III PZP 3/06). Ponieważ stosunek pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny trwa w kolejnym roku kalendarzowym przez dwa miesiące (styczeń i luty) nauczyciel ma prawo do urlopu proporcjonalnego za dwa miesiące zatrudnienia.

Ekwiwalent urlopowy za 2 miesiące zatrudnienia

Wymiar urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej ustala się, dzieląc pełnym maksymalny wymiar urlopu, tj. 8 tygodni przez 12 miesięcy, a następnie mnożąc przez 2, czyli liczbę miesięcy, w których trwał stosunek pracy w danym roku kalendarzowym. Zatem za każdy przepracowany miesiąc nauczyciel ma prawo do 4,67 dnia urlopu. Po zaokrągleniu do pełnych dni okaże się, że nauczyciel, którego stosunek pracy wygasł z końcem lutego, ma prawo do 10 dni urlopu i za te 10 dni powinien otrzymać ekwiwalent, ponieważ z urlopu tego nauczyciel nie miał możliwości skorzystać.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30503 )
Array ( [docId] => 30503 )

Array ( [docId] => 30503 )